Title Image

Rezultate definitive RPL 2021

Rezultate definitive

Rezultate definitive : Caracteristici demografice

1.1. Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 şi 2021 (Județe Medii de rezidență) – Tabel 1.01

1.2. Structura populației rezidente pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.02

1.3. Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 1.03_1.3.1 si 1.03.2

1.4. Populaţia rezidentă pe vârste şi ani de naştere (Sexe, Vârste, Ani de naștere, Medii de rezidență) – Tabel 1.04

1.5. Populaţia rezidentă după domiciliu (Sexe, Domiciliu, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 1.05_1.05.1 si Tabel 1.05_1.05.2_actualizat

1.6. Populaţia rezidentă după locul naşterii (Sexe, Locul nașterii, Județe, Municipii, orașe și comune*) – 1.06_1.06.1 si 1.06.2

1.7. Populaţia rezidentă după țara de naştere (Țara de naștere , Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 1.07

1.8. Populatia rezidenta dupa locul nasterii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare,  judete, medii de rezidenta si locul de domiciliu, la 1 decembrie 2021 – Tabel 1.08

1.9. Populatia rezidenta dupa locul nasterii, pe sexe, medii de rezidenta, judete si judetul de domiciliu, la 1 decembrie 2021 – Tabel 1.09

1.10. Populaţia rezidentă după starea civilă (Stare civilă, Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.10_1.10.1 si 1.10.2

1.11. Populaţia rezidentă după starea civilă și domiciliu (Stare civilă, Sexe, Domiciliu, Medii de rezidență) – Tabel 1.11_1.11.1 si 1.11.2

1.12. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuți‐vii (Anul nașterii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 1.12_1.12.1 si Tabel 1.12.2_actualizat

1.13. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi numărul copiilor născuți‐vii (Stare civilă, Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Numărul copiilor născuți-vii) – Tabel 1.13

1.14. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie pe vârste, după vârsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii (Vârsta, Vârsta la data căsătoriei, Numărul copiilor născuți-vii) – Tabel 1_14_actualizat

1.15. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie după anul încheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii (Anul încheierii căsătoriei, Grupe de vârstă, Numărul copiilor născuți-vii) – Tabel 1_15_actualizat

1.16. Femei de 16 ani şi peste căsătorite după durata căsătoriei (Grupe de vârstă, Durata căsătoriei, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.16_1.16.1 si 1.16.2_RPL021_actualizat

1.17. Femei de 11 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală după durata uniunii (Grupe de vârstă, Durata uniunii consensuale, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.17_1.17.1 SI 1.17.2

1.18. Populaţia rezidentă după cetățenie (Cetățenii, Sexe, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe) – Tabel 1.18

1.19. Populaţia rezidentă de cetățenie română după statutul activității curente şi țara de naştere (Statutul activității curente, Grupe de vârstă, Sexe, Țara de naștere, Medii de rezidență) – Tabel 1.19 actualizat

1.20. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după statutul activității curente (Statutul activității curente, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 1.20

1.21. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi țara de cetățenie (Cel mai înalt  nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Țara de cetățenie, Medii de rezidență) –  Tabel 1.21

1.22.  Populația rezidentă (Sexe, Județe, Municipii, orașe și comune*, Sate*) – Tabel 1.22

1.23.  Vârsta medie, vârsta mediană, indicele de îmbătrânire demografică și raportul de dependență demografică a populației rezidente (Sexe, Grupe de vârstă) – Tabel 1.23_actualizat

Rezultate definitive: Caracteristici etno-culturale demografice

2.1 Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2021 (Etnii, Județe) – Tabel 2.01

2.2 Populaţia rezidentă după etnie (Etnii, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.02.1 si Tabel 2.02.2 | Harta Tabel 2.02.1 Ponderea populatiei dupa etnie la nivel teritorial 2021 | Harta Tabel 2.02.2 Pondere ucraineni per UAT RPL2021 | Harta Tabel 2.02.2 Pondere romi per UAT RPL2021 | Harta Tabel 2.02.2 Pondere romani per UAT 2021 | Harta Tabel 2.02.2 Pondere maghiari per UAT RPL2021 | Harta Tabel 2.02.2 Pondere etnii scaderi RPL2021 rap 2011 | Harta Tabel 2.02.2 Pondere etnii cresteri RPL2021 rap 2011

2.3 Populaţia rezidentă după limba maternă (Limba maternă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.03.1 si Tabel 2.03.2

2.4 Populaţia rezidentă după religie (Religii, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.04.1 si Tabel 2.04.2

2.5 Populaţia rezidentă după etnie şi religie (Etnii, Religii, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 2.05.1 si Tabel 2.05.2

2.6 Populaţia rezidentă după starea civilă şi etnie (Sexe, Stare civilă, Etnii, Medii de rezidență) – Tabel 2.06

2.7 Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi etnie (Sexe,  Grupe de vârstă, Statutul activității curente, Etnii, Medii de rezidență) – Tabel 2.07

2.8 Populaţia rezidentă după starea civilă şi religie (Sexe, Stare civilă, Religii, Medii de rezidență) – Tabel 2.08

2.9 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după etnie şi numărul copiilor născuţi-vii (Etnii, Grupe de vârstă, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 2.09

2.10 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după etnie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi-vii (Etnii, Stare civilă, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 2.10

2.11 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, religie şi numărul copiilor născuţi-vii (Stare civilă, Religii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 2.11

2.12 Populaţia rezidentă după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 2.12.1 si Tabel 2.12.2

2.13 Populaţia rezidentă după religie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Religii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 2.13.1 si Tabel 2.13.2

2.14 Populaţia rezidentă de 14 ani şi peste analfabetă după etnie (Etnii, Sexe, Județe) – Tabel 2.14

2.15 Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate (Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – Tabel 2.15

2.16 Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi religie (Statutul activității curente, Religii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 2.16

2.17 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi grupe de ocupaţii, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 2.17

2.18 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi grupe de activitati, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 2.18

2.19 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi statutul profesional, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 2.19

2.20 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi localizarea geografică a locului de muncă, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 2.20

2.21 Şomeri după etnie (Etnii, Sexe, Medii de rezidență) – Tabel 2.21

2.22. Populaţia rezidentă după etnie şi statutul activităţii curente (Statutul activității curente, Etnii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 2.22.1 si Tabel 2.22.2

2.23 Populaţia rezidentă după etnie şi limba maternă (Etnii, Limba maternă, Sexe, Medii de rezidență, Județe) – Tabel 2.23.1 si Tabel 2.23.2

2.24. Populaţia rezidentă după limba maternă (Limba maternă, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență, Județe) – Tabel 2.24.1 si Tabel 2.24.2

2.25. Populaţia rezidentă după religie (Sexe, Religii, Grupe de vârstă, Medii de rezidență, Județe) – Tabel 2.25.1 si Tabel 2.25.2

2.26. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după religie şi numărul copiilor născuţi-vii (Grupe de vârstă, Religii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 2.26

2.27. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate (Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – Tabel 2.27.1 si Tabel 2.27.2

2.28. Populația pe sexe și grupe de vârstă, după etnie – categorii de localități și județe (Etnii, Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 2.28.1 si Tabel 2.28.2

Rezultate definitive: Caracteristici educaţionale demografice

3.1. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 3.01

3.2. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instiţutiei de învăţământ absolvite, pe sexe, etnii şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 3.02

3.3. Populaţia rezidentă după limba maternă şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, pe medii de rezidenţă şi sexe, la 1 decembrie 2021 – Tabel 3.03.1 si Tabel 3.03.2

3.4. Persoane care au diplomă de masterat după domeniul de studii (Sexe, Grupe de vârstă, Domeniul de studii absolvit, Medii de rezidență) – Tabel 3.04

3.5. Persoane care au diplomă de doctorat după domeniul de studii (Sexe, Grupe de vârstă, Domeniul de studii absolvit, Medii de rezidență) – Tabel 3.05

3.6. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, pe sexe, grupe de vârsta şi statutul activităţii curente, la 1 decembrie 2021 – Tabel 3.06

3.7. Populaţia rezidentă 14 ani şi peste analfabetă după statutul activității curente (Sexe, Statutul activității curente, Medii de rezidență) – Tabel 3.07

3.8. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate (Sexe, Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – Tabel 3.08

3.9. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate (Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate) – Tabel 3.09

Rezultate definitive: Mobilitatea populatiei rezidente

4.1. Persoane care şi‐au schimbat reşedința după județul de reşedință şi județul ultimei reşedințe anterioare (Sexe, Județul de reședință obișnuită, Județul ultimei reşedințe anterioare, Medii de rezidență, Județe) – Tabel 4.1

4.2. Persoane care şi‐au schimbat reşedința pe grupe de vârstă la data stabilirii în localitatea de reşedință şi perioada stabilirii în această localitate (Sexe, Grupe de vârstă la data stabilirii în localitatea de reşedință obișnuită, Perioada stabilirii în localitatea de reşedință obișnuită, Medii de rezidență) – Tabel 4.2

4.3. Persoane care şi‐au schimbat reşedința după reşedința anterioară (Reședința anterioară, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.3 | Harta tabel 4.3 figura 1.1 | Harta Tabel 4.3 figura 1.2 | Harta Tabel 4.3 figura 1.3

4.4. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după motivul stabilirii în România şi grupa de vârstă avută la data schimbării reşedinței (Sexe, Motivul stabilirii în România, Grupe de vârstă la data schimbării reşedinței, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.4

4.5. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență şi perioada stabilirii reşedinței în România  (Sexe, Țara de proveniență, Perioada stabilirii reşedinței obișnuite în România, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.5

4.6. Persoane temporar absente plecate în țară sau în străinătate (Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.6

4.7. Persoane temporar absente după județul de destinație (Sexe, Județul de reședință obișnuită, Județul de destinație) – Tabel 4.7

4.8. Persoane temporar absente după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței (Sexe, Perioada pentru care sunt plecate, Motivul absenței, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.8

4.9. Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație (Sexe, Țara de destinație, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.9 | Harta Tabel_4.9_figura 1

4.10. Persoane temporar absente plecate în străinătate după nivelul de educație absolvit şi motivul absenței (Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Motivul absenței, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.10

4.11. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după țara de proveniență (Sexe, Țara de proveniență, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.11

4.12. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după țara de proveniență şi durata de reşedință în România (Sexe, Țara de proveniență, Durata de reședință în România, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.12

4.13. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după etnie şi perioada stabilirii reşedinței în România (Sexe, Etnii, Perioada stabilirii reşedinței obișnuite în România, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.13

4.14. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență (Sexe, Grupe de vârstă, Țara de proveniență, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.14

4.15. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență şi durata de reşedință în România (Sexe, Țara de proveniență, Durata de reşedință în România, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.15

4.16. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate, după etnie şi perioada stabilirii reşedinței în România (Sexe, Etnii, Perioada stabilirii reşedinței obișnuite în România, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.16

4.17. Persoane temporar absente plecate în țară după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței (Sexe, Perioada pentru care sunt plecate, Motivul absenței, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.17

4.18. Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație şi motivul absenței (Sexe, Țara de destinație, Motivul absenței, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.18

4.19. Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație şi perioada pentru care sunt plecate (Sexe, Țara de destinație, Perioada pentru care sunt plecate, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 4.19

Rezultate definitive: Caracteristici economice

5.1. Populaţia rezidentă activă şi inactivă (Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 5.01

5.2. Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente și domiciliu (Statutul activităţii curente, Domiciliul, Sexe, Grupe de vârstă) – Tabel 5.02

5.3. Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente și starea civilă (Statutul activităţii curente, Stare civilă, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 5.03

5.4. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după statutul activităţii curente, starea civilă şi numărul copiilor născuţi-vii (Statutul activităţii curente, Grupe de vârstă, Stare civilă, Numărul copiilor născuţi-vii, Medii de rezidență) – Tabel 5.04

5.5. Populaţia rezidentă feminină de 15 ani şi peste ocupată după statutul profesional şi numărul copiilor născuţi-vii (Statutul profesional, Numărul copiilor născuţi-vii, Medii de rezidență) – Tabel 5.05

5.6. Populaţia rezidentă ocupată după grupa de ocupaţii și nivelul de educație absolvit (Grupe de ocupații, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – Tabel 5.06

5.7. Populaţia rezidentă ocupată după activitatea economiei naţionale și nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – Tabel 5.7

5.8. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional (Statutul profesional, Sexe, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 5.08

5.9. Populaţia rezidentă ocupată după nivelul de educaţie al instituției de învățământ absolvite (Grupe de vârstă, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite) – Tabel 5.09

5.10. Populaţia rezidentă ocupată după grupe de ocupaţii și nivelul de educaţie al instituției de învățământ absolvite (Grupe de ocupații, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – Tabel 5.10

5.11. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și nivelul de educaţie al instituției de învățământ absolvite (Statutul profesional, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Sexe, Medii de rezidență) – Tabel 5.11

5.12. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și grupe de ocupaţii (Statutul profesional, Sexe, Grupe de ocupaţii, Medii de rezidență) – Tabel 5.12

5.13. Populaţia rezidentă ocupată după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite și activităţi ale economiei naţionale (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – Tabel 5.13

5.14. Populaţia rezidentă ocupată după activităţi ale economiei naţionale şi grupe de ocupaţii (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Grupe de ocupaţii, Medii de rezidență) – Tabel 5.14

5.15. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și activităţi ale economiei naţionale (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Statutul profesional, Medii de rezidență) – Tabel 5.15

5.16. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă (Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Medii de rezidență, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe) – Tabel 5.16

5.17. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și grupe de ocupaţii (Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Grupe de ocupaţii, Medii de rezidență) – Tabel 5.17

5.18. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și activităţi ale economiei naţionale (Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Activităţi ale economiei naţionale, Medii de rezidență) – Tabel 5.18

5.19. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și statutul profesional (Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Statutul profesional, Medii de rezidență) – Tabel 5.19

5.20. Populaţia rezidentă ocupată după grupe de ocupaţii și durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală (Grupe de ocupaţii, Sexe, Durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală, Medii de rezidență) – Tabel 5.20

5.21. Populaţia rezidentă ocupată pe activităţi ale economiei naţionale și durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală, Medii de rezidență) – Tabel 5.21

5.22. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală (Statutul profesional, Sexe, Durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală, Medii de rezidență) – Tabel 5.22

5.23. Persoane care lucrează în activităţi secundare după durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare (Sexe, Durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare, Medii de rezidență) – Tabel 5.23

5.24. Şomeri după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Grupe de vârstă, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – Tabel 5.24

5.25. Populaţia rezidentă ocupată după grupa de ocupaţii (Grupe de ocupații, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 5.25

5.26. Populaţia rezidentă ocupată după grupa de ocupaţii (Grupe de ocupații, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 5.26

5.27. Populaţia rezidentă ocupată pe activităţi ale economiei naţionale (Activităţi ale economiei naţionale, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 5.27

5.28. Persoane după măsura în care au fost afectate de pandemia de coronavirus (covid 19) (Grupe de vârstă, Sexe, Medii de rezidență, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe) – Tabel 5.28

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support