Title Image

Rezultate definitive

Rezultate definitive

Rezultate definitive : Caracteristici demografice

1.1. Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 şi 2021 (Județe Medii de rezidență) – Tabel 1.01

1.2. Structura populației rezidente pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.02

1.3. Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă (Sexe, Grupe de vârstă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 1.03_1.3.1 si 1.03.2

1.4. Populaţia rezidentă pe vârste şi ani de naştere (Sexe, Vârste, Ani de naștere, Medii de rezidență) – Tabel 1.04

1.5. Populaţia rezidentă după domiciliu (Sexe, Domiciliu, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 1.05_1.05.1 si Tabel 1.05_1.05.2_actualizat

1.6. Populaţia rezidentă după locul naşterii (Sexe, Locul nașterii, Județe, Municipii, orașe și comune*) – 1.06_1.06.1 si 1.06.2

1.7. Populaţia rezidentă după țara de naştere (Țara de naștere , Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 1.07

1.8. Populatia rezidenta dupa locul nasterii, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare,  judete, medii de rezidenta si locul de domiciliu, la 1 decembrie 2021 – Tabel 1.08

1.9. Populatia rezidenta dupa locul nasterii, pe sexe, medii de rezidenta, judete si judetul de domiciliu, la 1 decembrie 2021 – Tabel 1.09

1.10. Populaţia rezidentă după starea civilă (Stare civilă, Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.10_1.10.1 si 1.10.2

1.11. Populaţia rezidentă după starea civilă și domiciliu (Stare civilă, Sexe, Domiciliu, Medii de rezidență) – Tabel 1.11_1.11.1 si 1.11.2

1.12. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuți‐vii (Anul nașterii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 1.12_1.12.1 si Tabel 1.12.2_actualizat

1.13. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi numărul copiilor născuți‐vii (Stare civilă, Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Numărul copiilor născuți-vii) – Tabel 1.13

1.14. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie pe vârste, după vârsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii (Vârsta, Vârsta la data căsătoriei, Numărul copiilor născuți-vii) – Tabel 1_14_actualizat

1.15. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie după anul încheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii (Anul încheierii căsătoriei, Grupe de vârstă, Numărul copiilor născuți-vii) – Tabel 1_15_actualizat

1.16. Femei de 16 ani şi peste căsătorite după durata căsătoriei (Grupe de vârstă, Durata căsătoriei, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.16_1.16.1 si 1.16.2_RPL021_actualizat

1.17. Femei de 11 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală după durata uniunii (Grupe de vârstă, Durata uniunii consensuale, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 1.17_1.17.1 SI 1.17.2

1.18. Populaţia rezidentă după cetățenie (Cetățenii, Sexe, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe) – Tabel 1.18

1.19. Populaţia rezidentă de cetățenie română după statutul activității curente şi țara de naştere (Statutul activității curente, Grupe de vârstă, Sexe, Țara de naștere, Medii de rezidență) – Tabel 1.19 actualizat

1.20. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după statutul activității curente (Statutul activității curente, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 1.20

1.21. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi țara de cetățenie (Cel mai înalt  nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Țara de cetățenie, Medii de rezidență) –  Tabel 1.21

1.22.  Populația rezidentă (Sexe, Județe, Municipii, orașe și comune*, Sate*) – Tabel 1.22

1.23.  Vârsta medie, vârsta mediană, indicele de îmbătrânire demografică și raportul de dependență demografică a populației rezidente (Sexe, Grupe de vârstă) – Tabel 1.23_actualizat

Rezultate definitive: Caracteristici etno-culturale demografice

2.1 Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2021 (Etnii, Județe) – Tabel 2.01

2.2 Populaţia rezidentă după etnie (Etnii, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.02.1 si Tabel 2.02.2

2.3 Populaţia rezidentă după limba maternă (Limba maternă, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.03.1 si Tabel 2.03.2

2.4 Populaţia rezidentă după religie (Religii, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Municipii, orașe și comune*) – Tabel 2.04.1 si Tabel 2.04.2

2.5 Populaţia rezidentă după etnie şi religie (Etnii, Religii, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 2.05.1 si Tabel 2.05.2

2.6 Populaţia rezidentă după starea civilă şi etnie (Sexe, Stare civilă, Etnii, Medii de rezidență) – Tabel 2.06

2.7 Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi etnie (Sexe,  Grupe de vârstă, Statutul activității curente, Etnii, Medii de rezidență) – Tabel 2.07

2.8 Populaţia rezidentă după starea civilă şi religie (Sexe, Stare civilă, Religii, Medii de rezidență) – Tabel 2.08

2.9 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după etnie şi numărul copiilor născuţi-vii (Etnii, Grupe de vârstă, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 2.09

2.10 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după etnie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi-vii (Etnii, Stare civilă, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 2.10

2.11 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, religie şi numărul copiilor născuţi-vii (Stare civilă, Religii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 2.11

2.12 Populaţia rezidentă după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 2.12.1 si Tabel 2.12.2

2.13 Populaţia rezidentă după religie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Religii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 2.13.1 si Tabel 2.13.2

2.14 Populaţia rezidentă de 14 ani şi peste analfabetă după etnie (Etnii, Sexe, Județe) – Tabel 2.14

2.15 Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate (Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – Tabel 2.15

2.16 Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi religie (Statutul activității curente, Religii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 2.16

2.17 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi grupe de ocupaţii, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 2.17

2.18 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi grupe de activitati, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 2.18

2.19 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi statutul profesional, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 2.19

2.20 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi localizarea geografică a locului de muncă, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 2.20

2.21 Şomeri după etnie (Etnii, Sexe, Medii de rezidență) – Tabel 2.21

2.22. Populaţia rezidentă după etnie şi statutul activităţii curente (Statutul activității curente, Etnii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – Tabel 2.22.1 si Tabel 2.22.2

2.23 Populaţia rezidentă după etnie şi limba maternă (Etnii, Limba maternă, Sexe, Medii de rezidență, Județe) – Tabel 2.23.1 si Tabel 2.23.2

2.24. Populaţia rezidentă după limba maternă (Limba maternă, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență, Județe) – Tabel 2.24.1 si Tabel 2.24.2

2.25. Populaţia rezidentă după religie (Sexe, Religii, Grupe de vârstă, Medii de rezidență, Județe) – Tabel 2.25.1 si Tabel 2.25.2

2.26. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după religie şi numărul copiilor născuţi-vii (Grupe de vârstă, Religii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – Tabel 2.26

2.27. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate (Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – Tabel 2.27.1 si Tabel 2.27.2

2.28. Populația pe sexe și grupe de vârstă, după etnie – categorii de localități și județe (Etnii, Sexe, Grupe de vârstă, Județe, Medii de rezidență) – Tabel 2.28.1 si Tabel 2.28.2

Rezultate definitive: Caracteristici educaţionale demografice

3.1. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 3.01

3.2. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instiţutiei de învăţământ absolvite, pe sexe, etnii şi medii de rezidenţă, la 1 decembrie 2021 – Tabel 3.02

3.3. Populaţia rezidentă după limba maternă şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, pe medii de rezidenţă şi sexe, la 1 decembrie 2021 – Tabel 3.03.1 si Tabel 3.03.2

3.4. Persoane care au diplomă de masterat după domeniul de studii (Sexe, Grupe de vârstă, Domeniul de studii absolvit, Medii de rezidență) – Tabel 3.04

3.5. Persoane care au diplomă de doctorat după domeniul de studii (Sexe, Grupe de vârstă, Domeniul de studii absolvit, Medii de rezidență) – Tabel 3.05

3.6. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, pe sexe, grupe de vârsta şi statutul activităţii curente, la 1 decembrie 2021 – Tabel 3.06

3.7. Populaţia rezidentă 14 ani şi peste analfabetă după statutul activității curente (Sexe, Statutul activității curente, Medii de rezidență) – Tabel 3.07

3.8. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate (Sexe, Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – Tabel 3.08

3.9. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate (Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Județe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate) – Tabel 3.09

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support