Title Image

LEGISLAȚIE PRIMARĂ

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 (forma consolidată) privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Lociunţelor din România în 2021 (forma consolidată prin Legea nr. 178/2020, Ordonanţa de urgenţă nr. 39 din 19 mai 2021, Legea nr. 204 din 19 iulie 2021, Legea nr. 16 din 13 ianuarie 2022)

Legea nr.16/2022 pentru modificarea si completarea ordonatei de urgenta a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021

Legea nr. 204/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

Legea nr. 178/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/20202 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021

LEGISLAȚIE DE BAZĂ

Hotărârea de Guvern nr. 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazute la art.29 alin (5) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

Hotărârea de Guvern nr. 143/2022 (inclusiv Anexele 1-4) privind forma și conținutul instrumentarului recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Hotărârea de Guvern nr. 144/2022 (inclusiv Anexele 1-19) privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Hotărârea de Guvern nr. 145/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Hotărârea de Guvern nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Hotărârea de Guvern nr. 733/2020  privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului, respectiv ale unităților județene de implementare a recensământului

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acţiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate, precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2010

Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicarea (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor

Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor

STRATEGII DE COMUNICARE

Strategia de Comunicare – RPL runda 2021

LEGISLAȚIE 2021 (ENGLEZA)

The legal basis for conducting the census of population and housing is provided by:

EMERGENCY ORDINANCE No. 19 of 4 February 2020 on the organisation and conduct of the population and housing census in Romania in 2021 issued by THE GOVERNMENT OF ROMANIA Published in OFFICIAL GAZETTE No. 106 of 12 February 2020

Regulation (EC) No 763/2008 of the European Paliament and of the Council of 9 July 2008 on population and housing censuses

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns

Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council

Commision Implementing Regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support