Title Image

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

I. Ce este recensămantul ?

Recensământul este o cercetare statistică de amploare, desfășurată la nivelul populației rezidente dintr-o țară (populația care trăiește, efectiv, pe teritoriul tării respective). Recensământul oferă statistici despre structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit și clădirile în care sunt situate locuințele. Datele obținute sunt folosite pentru politici publice naționale și locale și activități administrative sau de cercetare.

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) din anul 2021 a fost amânat pentru 2022 din cauza pandemiei. Astfel, recensământul propriu-zis se va desfășura în trei etape:

 • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative;
 • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare online (inclusiv cu asistență din partea unui recenzor pentru cei care vor avea nevoie);

16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor, pentru cei care, din diverse motive, nu au reușit să se autorecenzeze online.

Efectele unui recensământ de succes poate nu se vor vedea în viitorul apropiat, însă cu siguranță vor avea implicații benefice majore pentru noi și generațiile următoare, prin distribuirea corectă și eficientă a fondurilor bugetare, prin elaborarea de proiecte relevante, prin asigurarea reprezentativității comunităților și prin implementarea de politici publice utile.

Câteva exemple concrete în acest sens se pot referi la distanțele parcurse până la școală sau spital, furnizarea eficientă de resurse energetice (curent, gaze, etc.), oportunitățile de creare de locuri de muncă sau potențialul forței din cadrul unei comunități.

Scopul fundamental al recensământului este acela de a produce statistici și de a oferi informații esențiale și de calitate pentru politicile publice, naționale și locale, în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.

Participarea la recensământ este o îndatorire cetățenească pe care o îndeplinim fiecare pentru comunitatea în care trăim, deoarece cu toții ne dorim un viitor mai bun pentru noi și generațiile următoare Completarea chestionarului de recenzare este obligatorie deoarece obținerea unor rezultate precise și relevante este un obiectiv de importanță majoră pentru fiecare dintre noi, pentru edili și comunități locale, pentru noi ca stat.

Dacă recensământul nu ar avea loc, statul și-ar baza politicile publice pe date neactualizate. Acest lucru ar însemna ca fondurile bugetare să nu fie direcționate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. În plus, nu am avea o imagine clară asupra accesului populației la servicii precum sănătatea, educația, protecția socială și altele. De asemenea, nu am avea o situație de ansamblu asupra condițiilor de locuit, dar nici asupra mărimii și caracteristicilor fondului locativ, aflat în continuă schimbare. Mai mult, noi și comunitatea din care facem parte nu am avea șanse la îmbunătățirea condițiilor de trai.

INS se preocupă ca toate datele culese de la cetățeni să fie stocate și utilizate conform celor mai bune practici europene de siguranță și confidențialitate. Datele obținute sunt anonimizate și/sau pseudonimizate, astfel încât nimeni să nu poată face legătura cu o persoana în cauză.

În cazul autorecenzării on-line sau a autorecenzării asistate, CNP-ul este criptat, cu ajutorul unui algoritm utilizat de INS, în momentul în care o înregistrare individuală este salvată în baza de date RPL2021. Transferul de date online se realizează printr-un sistem securizat, protejat împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Anunțarea rezultatelor provizorii se va face până la 31 decembrie 2022, urmând ca rezultatele definitive să fie publicate electronic pe site-ul RPL2021, precum și într-un volum sintetic până la 31 decembrie 2023.

Printre avantaje se pot număra:

 • Eficientizarea și accelerarea activităților;
 • Reducerea cheltuielilor logistice;
 • Evitarea risipei de hârtie (important din perspectiva economiei de timp și bani, dar și a conștientizării problemelor de mediu);
 • Răspunsuri mai precise (se elimină în totalitate riscul de alterare din partea unui intermediar);
 • Flexibilitate deplină (sistemul funcționează non-stop);
 • Grad sporit de confort și intimitate;

Limitarea răspândirii SARS-Cov-2.

Toate politicile publice beneficiază de pe urma rezultatelor recensământului. Acestea pot fi, de exemplu: politicile sociale (educația, sănătatea populației, îmbunătățirea condițiilor de locuit, creșterea gradului de ocupare și reducere a șomajului și, implicit, a sărăciei), politicile familiale, politicile privind migrația, politicile economice (fondul de locuințe, accesul la rețeaua de apă, la energie electrică, îmbunătățirea rețelelor de transport intra- și inter-urban) sau politicile privind sprijinul statului pentru minoritățile etnice și cultele religioase.

Sursele administrative sunt, în principal, bazele de date ale ministerelor care gestionează informații privind persoanele, clădirile, locuințele, spațiile colective de locuit, gospodăriile și familiile, cum ar fi Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne. Lista completă a acestor instituții se regăsește la art.28 din OUG nr.19/2020.

II. Ce întrebări vor fi puse?

După cum îi spune și numele, formularul de preînregistrare este primul pas în completarea autorecenzării online.

Formularul de preînregistrare va fi disponibil pe site-ul recensământului (www.recensamantromania.ro) începând cu luna februarie 2022.

Formularul de preînregistrare este completat de o singură persoană din gospodărie, pentru toți membrii gospodăriei.

Formularul de preînregistrare solicită completarea următoarelor informații:

 • adresa de reședință a gospodăriei (cea obișnuită);
 • dacă persoanele trăiesc intr-un spatiu colectiv de locuit;
 • CNP-urile membrilor gospodariei;
 • adresele de e-mail ale membrilor gospodăriei (dacă există; alternativ, există opțiunea de a selecta adresa de email a persoanei care face pre-înregistrarea);

adresele locuințelor secundare sau sezoniere neocupate pe care gospodăria respectivă le deține pentru a se putea realiza auto-recenzarea acestora de către proprietari.

Fiecare dintre noi trebuie să completăm în întregime chestionarul de recenzare. În funcție de situația fiecăruia, chestionarul urmează anumite reguli de navigare care ne conduc doar la întrebări corespunzătoare. Anumite întrebări pot fi adăugate sau omise pe parcursul chestionarului dacă s-au completat în prealabil date referitoare la situația demo-socio-economică.

Da. Putem să alegem limba în care completăm datele pentru recensământ. Chestionarele de recenzare sunt disponibile în mai multe limbi ale minorităților etnice, precum și în limba engleză.

Reședința obișnuită înseamnă locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Este considerată reședință obișnuită cea la care se locuiește neîntrerupt cu cel puțin 12 luni înainte de data de referință (1 decembrie 2021, în cazul de față) sau cea la care se manifestă intenția de a rămâne cel puțin 12 luni.

Nucleul familial înseamnă unitatea constituită din soț sau partener și soție sau parteneră fără copii, soț sau partener și soție sau parteneră cu copii necăsătoriți sau unul dintre părinti cu copii.

III. Trebuie și eu să completez?

Cetățenii români care se află în afara hotarelor țării de mai puțin de 12 luni se pot autorecenza online.

Da, cu condiția să locuiască pe teritoriul României de cel puțin 12 luni.

Cea mai simplă metodă este autorecenzarea. În cazul indisponibilității de a completa chestionarul online, urmează să primiți vizita recenzorului la locuința la care vă veți afla în acel moment, dacă aceasta se află pe teritoriul României, adică la reședința obișnuită.

Persoanele care dețin mai multe locuințe vor fi recenzate la locuința care reprezintă reședința obișnuită a persoanei. În cazul în care una sau mai multe dintre clădirile deținute nu sunt ocupate, proprietarul este cel care va furniza date despre respectivele clădiri. Dacă o clădire este ocupată, vor oferi detalii cei care locuiesc acolo (rude, chiriași, etc.).

Persoana în cauză va trebui să furnizeze datele despre reședința obișnuită.

Este nevoie de minimum o persoană într-o gospodărie pentru a participa la RPL2021.

Nu. Vă rugăm să vă autorecenzați la adresa la care aveți reședința obișnuită la data de 1 decembrie 2021.

În acest caz, doar membrii gospodăriei rămași în țară, la reședința obișnuită, se vor recenza. Membrii din străinătate vor fi declarați plecați pe perioadă îndelungată.

În acest caz, doar membrii gospodăriei rămași în țară, la reședința obișnuită, se vor recenza. Membrii din străinătate vor fi declarați plecați pe perioadă îndelungată.

IV. Cum se va desfășura recensământul?

Recensământul Populației și Locuințelor 2021 se desfășoară în două moduri, atât prin completarea online a datelor, dar și prin varianta clasică prin primirea vizitei recenzorului pentru cetățenii care nu au participat online.

Doar în ultimă instanță, prin interviurile proxy, o persoană poate oferi recenzorului, pe propria răspundere, informații corecte și complete despre o altă persoană care nu poate participa la recensământ. Interviurile proxy se realizează doar în cazuri excepționale și doar dacă recenzorul nu a putut contacta în prealabil persoana ce trebuie recenzată. Informațiile în cazul interviului proxy pot fi oferite doar de către rude sau, în lipsa acestora, de către vecini sau administratori de bloc.

În cazul persoanelor minore, recenzarea poate fi făcută de către unul dintre părinți,de tutorele legal sau persoana majoră la care este în grijă.

Pentru situațiile în care nu vă aflați la reședința obișnuită sau sunteți plecat din țară pe perioada recensământului, este prevăzută autorecenzarea online. Astfel, introducerea datelor se poate face oricând în perioada de autorecenzare (14 martie – 15 mai 2022). Totul se poate face ușor, rapid și de la distanță.

Da. Persoanele salariate care se autorecenzează online (sau sunt cuprinse în autorecenzarea online) primesc de la angajator o zi liberă, indiferent dacă lucrează în mediul public sau privat.

În conformitate cu art.155 din Codul administrativ, primarului îi revin atribuții privind organizarea și desfășurarea recensământului. Pentru RPL2021, atribuțiile primarilor se regăsesc și în art.34, alin.3, din OUG nr.19/2020, acestea referindu-se la constituirea comisiilor municipale/orășenești/comunale, recrutarea și plata recenzorilor, asigurarea spațiilor și a mijloacelor necesare desfășurării, verificarea denumirii străzilor, participarea la împărțirea localităților în sectoare de recenzare, instalarea de posturi de lucru, informarea populației, distribuirea materialelor despre recensământ, informarea și asistarea în limbile minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care aceste comunități depășesc 20%.

V. Autorecenzare online

Vă puteți autorecenza oricând în perioada 14 martie – 15 mai 2022 accesând site-ul www.recensamantromania.ro și apăsând butonul „Platformă autorecenzare”.

Autorecenzarea în sine nu este obligatorie, însă este una dintre cele două metode (alături de recenzarea prin interviu față-în-față) prin care se poate îndeplini obligația de cetățenilor de a se autorecenza.

Dat fiind faptul că anumite câmpuri pot fi precompletate ca urmare a extragerii prealabile a acestora din surse administrative, durata completării online a recensământului poate varia. Așadar, pentru persoanele cu o activitate bogată, completarea poate dura mai mult. Cu toate acestea, timpul mediu de completare pentru o persoană ar trebui să fie între 4 și 14 minute.

Se completează reședința obișnuită (specificat în OUG nr.19/2020). Pentru a servi unor politici publice benefice pentru comunități, scopul principal al recensământului este înregistrarea și măsurarea populației rezidente (conform reședinței obișnuite) și NU a populației după domiciliu, număr care poate include și persoane care au părăsit România pentru o perioadă temporară. Înregistrarea reședinței obișnuite are mare importanță în evaluarea populației rezidente în profil teritorial.

Numărul de înregistrări pe o singură adresă de e-mail este nelimitat. Cel mai important aspect este ca adresa de e-mail să fie una validă, iar membrul gospodăriei care se ocupă de autorecenzare să aibă acces la respectiva adresă de e-mail.

Membrii gospodăriei pot desemna o persoană de referință care completează chestionarul de recenzare. Această persoană completează CNP-urile și adresele de e-mail ale fiecărui membru al gospodăriei. În cazul în care un membru al gospodăriei nu deține o adresă de e-mail sau preferă să nu primească link-ul de conectare pe adresa proprie de e-mail, acesta poate să opteze ca link-ul să îi fie transmis pe adresa de e-mail a unui alt membru de familie alături de care se recenzează.

Nu. O persoană se poate recenza o singură dată. Prin completarea online nu mai este nevoie de vizita recenzorului.

Da. Completarea pentru o persoană care se află în imposibilitatea de a întreprinde această acțiune se poate face de către o rudă sau un apropiat.

Da. Chestionarul poate fi completat de pe orice tip de dispozitiv cu browser actualizat și cu o conexiune validă și stabilă la internet. În cazul telefoanelor inteligente (smartphone) sau al tabletelor, completarea se poate face atât de pe dispozitive Android, cât și iOS.

În cazul autorecenzării, acest lucru se face automat când utilizatorul apasă butonul  „finalizare”. La recenzarea față-în-față, recenzorul înregistrează și apoi trimite mai departe chestionarul completat.

Chestionarul electronic se poate trimite oricând în interiorul perioade rezervate acestei activități, respectiv între 14 martie și 15 mai 2022 inclusiv. Recomandăm, totuși, ca autorecenzarea să nu fie amânată pentru ultima zi pentru a evita eventualele blocaje tehnice.

Nu este necesară autentificarea pe platforma de autorecenzare prin introducerea de unui nume de utilizator sau parolă. Conectarea se face prin introducerea unei adrese valide de e-mail la care persoana care dorește recenzarea să aibă acces.

Nu. Completarea online se face doar prin site-ul oficial al RPL2021 (www.recensamantromania.ro), după efectuarea preînregistrării,nefiind nevoie să se părăsească pagina cu chestionarul de recenzare.

Da, dacă se permite de către utilizator stocarea modulelor cookie în browser . Link-ul primit pe e-mail este valabil până când respondentul va apăsa ultimul buton din aplicație, adică butonul „Finalizare”. Până la apăsarea acestui buton se poate reveni ori de câte ori este nevoie pe acest link. După apăsarea butonului, link-ul expiră și chestionarul nu va mai putea fi accesat.

Fiecare cetățean va putea să acceseze tutoriale pe site-ul RPL și să previzualizeze funcțiile sistemului și nivelul de accesibilitate.

 

Notă: modurile private sau incognito ale browserelor de obicei nu salvează cookie-uri.

Se apelează call-centerul RPL2021 (numărul va fi disponibil în curând).

Prin apăsarea butonului de finalizare, chestionarul este transmis în baza de date și se generează un rezultat în pagina web, în decurs de până la 7 zile, care va confirma completarea cu succes sau va cere reluarea procedurii în cazul în care au existat erori la introducerea datelor de către utilizator.

În esență, fluxul de lucru este următorul:

 1. persoana se (auto)înregistrează;
 2. pe link-ul primit la adresa de email indicată are chestionarul propriu pe care îl deschide și îl completează (autorecenzare);
 3. după ce finalizează și trimite chestionarul, persoana primește, automat, de la sistem un mesaj care îl anunță ca a fost recepționat chestionarul care intra in procesul de validare si ca rezultatul validării va fi disponibil în maximum 7 zile (de obicei, nu mai devreme de 3-4 zile) și poate fi consultat la adresa recensamantromania.ro;
 4. INS validează datele și încarcă rezultatul validării în platforma de la adresa www.recensamantromania.ro indicată în mesaj;
 5. După validare, pentru chestionarele validate din punct de vedere al corectitudinii și completitudinii se eliberează Certificatul de confirmare. Altfel, când va accesa platforma respectivă, persoana va găsi un mesaj prin care i se va comunica faptul că nu a fost validat chestionarul și se consideră că auto-recenzarea nu a fost efectuată; după validarea chestionarului, există posibilitatea de a descărca dovada autorecenzării online;
 6. Accesarea Certificatului de confirmare (sau de infirmare pentru cele care nu trec de validare) se va putea face în baza CNP-ului, inclusiv de către angajator în cazul în care va dori să verifice; va exista pe site-ul recensământului un buton care va trimite la dovada autorecenzării.

Da. Atât timp cât este disponibilă o conexiune stabilă la internet, completarea online se poate face de oriunde.

Autorecenzarea asistată este acțiunea prin care înregistrarea informațiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăși, cu sprijinul unui recenzor. Persoanele care au nevoie de acest sprijin pot apela la punctele de asistență ale primăriilor, unde vor primi îndrumare cu privire la autorecenzare.

Pot apela la autorecenzarea asistată toate persoanele care au nevoie. Aceste persoane pot fi cele care nu au acces la internet și/sau dispozitive pentru a completa online chestionarul de recenzare sau cele care nu posedă competențele digitale necesare autorecenzării online.

Autorecenzarea, inclusiv cea asistată, va incepe la jumătatea lunii martie 2022. Până atunci, primarii vo amenaja aceste posturi în colaborare cu UJIR posturile de lucru trebuie să fie amenajate. UJIR-urile (Unitățile Județene pentru Implementarea Recensământului) vor da informații către primării referitor la calendarul detaliat de lucru, în funcție de planificările pe care le vor face pentru efectuarea instruirilor.

VI. Recenzare prin interviu fața-în-față

Recenzorul este persoana care interacționează direct cu populația care nu a putut (din diverse motive) să se autorecenzeze, intervievând persoanele din locuințele alocate în sectorul de recensământ atribuit și înregistrând datele obținute pentru toate locuințele, spațiile colective de locuit, gospodăriile și persoanele din sectorul de recensământ respectiv.

Fiecare recenzor (care va merge în teren, la adrese/locuințe) va avea o listă, pentru fiecare adresă, cu CNP-urile (parțial anonimizate) pentru persoanele care s-au autorecenzat și CNP-urile (parțial anonimizate) pentru care trebuie desfășurat interviul. Prin urmare, dacă la o adresa s-au autorecenzat toate persoanele care s-au pre-înregistrat, recenzorul nu va mai merge.

În perioada de recenzare, respectiv între 16 mai și 17 iulie 2022.

Nu. RPL2021 se desfășoară pe baza sectorizării și urmează un calendar fix construit pentru a maximiza eficiența și coordonarea personalului de recenzare din teren.

Recenzorul are obligația de a se prezenta la termenul programat.

Fiecare recenzor are obligația a prezenta legitimația cu însemnele RPL2021, precum și codul de legitimație.

Durata activității de recenzare față-în-față depinde de numărul de secțiuni ale chestionarului pe care fiecare persoană trebuie să răspundă. Acest număr poate fi diferit în funcție de datele preexistente în sursele administrative, de numărul de persoane din care este alcătuită gospodăria sau de totalitatea proprietăților deținute. În mod normal, durata de recenzare poate varia între 4 și 14 minute sau chiar mai puțin, dată fiind experiența recenzorului.

Un sigur recenzor va lua în evidență fiecare proprietate. Un recenzor desemnat are datoria să viziteze fiecare locuință din teritoriul care i se repartizează, nefiind nevoie de vreun demers din partea persoanei recenzate. Este de menționat faptul că dacă locuințele respective sunt ocupate, obligația recenzării revine celor care locuiesc efectiv acolo (aceasta fiind reședința obișnuită).

Relația dintre recenzor și recenzat este una total confidențială.

VII. Chestionar necompletat/incomplet

Recensământul este o datorie cetățenească și este în beneficiul tuturor. Cooperarea fiecărui cetățean este esențială pentru buna desfășurare a RPL2021. Prin urmare, refuzul de a oferi informații sau furnizarea de date incomplete sau eronate în cadrul procesului de recenzare constituie contravenții care pot fi sancționate cu amendă între 1.000 și 3.000 lei. Cu toate scopul este ca toată lumea să înțeleagă faptul că este vorba despre o îndatorire civică, nu o ocazie de a aplica sancțiuni.

Nu. Toate întrebările cuprinse în RPL2021 trebuie să fie completate corespunzător cu situația particulară a fiecărei persoane. Întrebările din cadrul RPL2021 sunt concepute astfel încât să nu aducă atingere niciunei categorii de persoane. Prin urmare, preîntâmpinăm orice motiv pentru care o persoană ar putea să refuze să răspundă la una sau mai multe întrebări din chestionarele RPL2021. Furnizarea de informații incomplete sau incorecte reprezintă o contravenție. Totodată, protecția și confidențialitatea datelor este asigurată prin lege. Mai mult, INS și entitățile angrenate în desfășurarea RPL2021 nu vor cere informații confidențiale precum datele cardurilor bancare, averea sau veniturile realizate, istoric medical, simpatii politice sau orientare sexuală.

Oferirea de răspunsuri false periclitează exactitatea datelor statistice și implicit contribuția celorlați cetățeni de bună-credință. Lipsa disponibilității de a coopera reprezintă o contravenție și poate fi amendată conform legii. Dacă ne dorim politici de care să beneficieze comunitatea noastră, atunci și noi trebuie să oferim informații reale și complete.

Răspunsurile incomplete pot afecta calitatea datelor, mai ales în cazul anumitor câmpuri de completare care necesită o precizie mai mare. Astfel, abaterile evidente și/sau repetate pot fi sancționate.

Unitățile de observare pentru populație sunt gospodăria și persoana. Unitățile de observare pentru locuințe sunt clădirea și locuința.

Este important ca fiecare participant la recensământ să aloce timp completării astfel încât să se asigure de acuratețea datelor introduse. În privința chestionarului online, odată ce acesta a fost trimis nu se mai pot face modificări ulterioare. Se poate, deci, reveni asupra chestionarului dacă nu a fost apăsat butonul „finalizare”. În cazul chestionar completat de către recenzor la reședința dumneavoastră obișnuită este recomandat să verificați datele alături de acesta și să-i comunicați eventualele câmpuri lipsă sau introduse greșit.

VIII.Cum pot deveni recenzor?

Direcțiile teritoriale de statistică angajează și plătesc personalul de recensământ din teritoriu. Personalul de recensământ este selectat din primării, instituțiile Prefectului, consiliile județene, instituții deconcentrate, al personalului didactic, al specialiștilor în economie, informatică și în alte domenii, precum și din rândul pensionarilor, studenților și al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puțin studii medii absolvite.

Cerințele minime pentru a deveni recenzor sunt vârsta de 18 ani sau mai mult, studii medii, cetățenia română, cunoașterea limbii române (citit, scris și vorbit), prezentarea cazierului judiciar, capacitatea de a desfășura muncă de teren, ținută decentă și limbaj corespunzător, dicție, efectuarea de calcule matematice simple, disponibilitatea de a lucra în intervalul 08-20 în toate zilele de recensământ (inclusiv zile nelucrătoare) și capacitate de deplasare.

Pentru o cooperare și o înțelegere mai profundă a contextelor sociale specifice diferitelor comunități, INS își propune angrenarea cetățenilor aparținând tuturor etniilor și organizațiilor religioase în activitățile de recenzare în teren.

Depinde de procentul autorecenzării, cu sau fără asistare. Dacă nu s-ar face deloc autorecenzare, numărul de locuințe/adrese ce revin pe un recenzor variază de la județ la județ, în funcție de dimensiunea luii, respectiv de la 400 la 550. Excepție face Municipiul București unde media este de 640.

Conform prevederilor OUG nr. 19/2020 cu modificările si completările ulterioare, UJIR (Unitățile Județene de Implementare a Recensământului) selectează și instruiește personalul de recensământ, iar primăriile încheie contractele civile.

Conform art. 18 alin (3) din OUG nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, sumele pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată (recenzorilor ARA), precum și pentru cei care vor intra în teren în perioada mai-iulie 2022, se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

IX. Confidențialitate și siguranța datelor

Furnizarea CNP-ului este necesară în contextul în care nu sunt cerute numele și prenumele persoanei recenzate. Furnizarea CNP-ului constituie cea mai sigură și eficientă metodă prin care se poate asigura faptul că fiecare persoană a fost recenzată doar o singură dată. De acest aspect depinde, desigur, și calitatea datelor obținute. Este de menționat faptul că CNP-urile sunt înlocuite în urma recenzării de către coduri generate în scop statistic pentru a preîntâmpina identificarea persoanelor recenzate.

Bineînțeles. Confidențialitatea datelor este prevăzută atât de legi naționale (OUG nr.19/2020), cât și europene. În cazul autorecenzării (online sau asistată), CNP-ul este criptat în mod automat înainte de a ajunge în baza de date a recensământului.

Datele stocate în memoria tabletei sunt criptate astfel încât să nu poată fi citite de nicio altă entitate decât INS. Datele cetățenilor sunt anonimizate și sunt prelucrate doar în scopuri statistice și în conformitate cu practicile etice de confidențialitate și protecție a datelor.

Datele înregistrate de către recenzor pe tablete pot fi modificate doar de către acesta, doar la cererea persoanei recenzate și doar în timpul recenzării (înainte de a fi trimise imediat prin sistem securizat către bazele de date).

INS aplică, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, norme de protecție a datelor cu caracter personal în care sunt descrise mecanismele și mijloacele de prelucrare, precum și măsurile tehnice și organizatorice pentru stocarea datelor în condiții de siguranță și confidențialitate.

Nu. Nicio persoană nu va putea face această legătură.

Informațiile obținute originale, colectate de la populație, sunt distruse prin măsuri ireversibile după ce trec trei luni de la publicarea rezultatelor recensământului. Finalizarea măsurii de distrugere este apoi adusă la cunoștința publică.

Nu, aceste date sunt prelucrate strict în scopuri statistice, de către INS. Prevederile legale interzic diseminarea de informații neanonimizate către terți. Rolul INS este strict acela de a produce date statistice.

Datele deținute INS nu au fost accesate de către entități rău-voitoare și nici nu au existat astfel de tentative. INS, în parteneriat cu STS, ia toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina atacurile cibernetice și compromiterea datelor cetățenilor prin pierderea, furtul, distrugerea, modificarea sau divulgarea neautorizată acestora.

În perioada martie-mai, fiecare persoană care dorește se va putea autorecenza, iar apoi, în perioada mai-iulie a RPL2021, persoanele care din diverse motive nu au putut completa chestionarul online vor fi vizitate de către un recenzor. Recenzorul se supune legilor stricte de confidențialitate prin contractul semnat care prevede, în clar, și un angajament de confidențialitate, ca de altfel toți angajații INS care se ocupă de colectarea și prelucrarea datelor statistice. INS nu transferă datele cu caracter personal colectate în state terțe, indiferent de mijloacele de prelucrare utilizate, și nici nu transmit altor persoane fizice sau juridice aceste date. Este de menționat faptul că datele sunt colectate în scop pur statistic și sunt anonimizate pentru siguranța persoanelor recenzate. Imediat ce intră în baza de date, aceste informații devin doar statistici.

Nerespectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal constituie o breșă de securitate. INS va semnala mai departe către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice abatere sesizată, urmându-se pașii legali.

NerespectarBineînțeles, în cadrul preînregistrării este permis acest lucru pentru a facilitat recunoașterea membrilor gospodăriei de către persoana de referință care completează datele pentru acestea. Însă identificarea se realizează în baza CNP-ului care, imediat ce intră în sistemul statistic, este anonimizat și înlocuit cu un identificator statistic unic pentru fiecare persoană.ea normelor de protecție a datelor cu caracter personal constituie o breșă de securitate. INS va semnala mai departe către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice abatere sesizată, urmându-se pașii legali.

Este strict interzis ca informațiile să fie transferate de către INS, structurile teritoriale ale INS, personalul de recenzare sau oricare alte entități, fizice sau juridice.

Nu. La recensământ nu sunt colectate date despre valoarea imobilelor, terenurilor sau a altor bunuri aflate în posesia persoanei recenzate sau a familiei.

E-mailurile oficiale din partea INS pot veni doar de la adrese asociate domeniului insse.ro (exemplu@insse.ro).

RPL2021 nu prevede posibilitatea de a alege o a treia opțiune.

RPL2021 nu va cere datele cardurilor bancare.

X. COVID-19

Nu. Recensământul Populației și Locuințelor runda 2021 nu are legătură cu campania de vaccinare.

Recenzorii vor fi trimiși în teren pentru a recenza persoanele care, din diverse motive, nu s-au putut recenza. Volumul de lucru care le revine recenzorilor va depinde de gradul de completare online a chestionarelor. Perioada rezervată deplasării în teren a recenzorilor este stabilită în așa fel încât să coincidă, pe baza ratelor de infectare cu SARS-Cov2 din trecut, cu un risc mai mic din punct de vedere epidemiologic.

XI. Eventuale confuzii

Recenzarea populației, programată inițial pentru anul 2021, a fost amânată pentru anul 2022 din cauza pandemiei de coronavirus.

În majoritatea țărilor lumii și, mai ales, în statele membre ale Uniunii Europene, recenzarea populației are loc în perioada anul 2021 sau, cel puțin data de referință a recensământului trebuie să fie în anul 2021 pentru a se asigura comparabilitate sub aspect statistic între datele țărilor. În România, recenzarea populației a fost programată inițial pentru anul 2021, dar a fost amânată pentru anul 2022 din cauza pandemiei de coronavirus.  Sub aspect tehnic, calendarul activităților din cadrul RPL a început în decembrie 2021. Astfel, recenzarea propriu-zisă a populației, deși are loc în 2022, își păstrează denumirea inițială.

Populația rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie care are reședința obișnuită pe teritoriul României.

 

Populația după domiciliu este dată de numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.

Nu. Recensământul și referendumul sunt procese distincte. Recensământul are un caracter pur statistic, pe când referendumul este o consultare populară.

Nu. Recensământul nu este un demers electoral, ci unul pur statistic. De altfel, este strict interzis ca datele statistice să fie prelucrate în scop electoral.

Nu, recensământul nu are nicio legătură cu campania de vaccinare. Recensământul este o activitate pur statistică desfășurată la interval regulat, la fiecare 10 ani. Recensământul se desfășoară în mod independent.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support