Title Image

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

I. Ce este recensământul ?

Recensământul este o cercetare statistică de amploare, desfășurată la nivelul populației rezidente dintr-o țară (populația care trăiește efectiv pe teritoriul tării respective). Astfel, Recensământul Populației și Locuințelor din România se referă la populația rezidentă care trăiește pe teritoriul țării noastre. Recensământul oferă statistici despre structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit și clădirile în care sunt situate locuințele. Datele obținute sunt folosite pentru politici publice naționale și locale și activități administrative sau de cercetare.

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) din anul 2021 a fost amânat pentru 2022 din cauza pandemiei. Astfel, recensământul propriu-zis se va desfășura în trei etape:

      ⋅ 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative;

      ⋅ 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare online (inclusiv cu asistență din partea unui recenzor pentru cei care vor avea nevoie);

      ⋅ 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor, pentru cei care, din diverse motive, nu au reușit să se autorecenzeze online.

Efectele unui recensământ de succes poate nu se vor vedea în viitorul apropiat, însă cu siguranță vor avea implicații benefice majore pentru noi și generațiile următoare, prin distribuirea corectă și eficientă a fondurilor bugetare, prin elaborarea de proiecte relevante, prin asigurarea reprezentativității comunităților și prin implementarea de politici publice utile.

Câteva exemple concrete în acest sens se pot referi la distanțele parcurse până la școală sau spital, furnizarea eficientă de resurse energetice (curent, gaze, etc.), oportunitățile de creare de locuri de muncă sau potențialul forței de muncă din cadrul unei comunități.

Scopul fundamental al recensământului este acela de a produce statistici care să ofere informații esențiale și de calitate pentru politicile publice, naționale și locale, în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.

Participarea la recensământ este o îndatorire cetățenească pe care o îndeplinim fiecare pentru comunitatea în care trăim, deoarece cu toții ne dorim un viitor mai bun pentru noi și generațiile următoare.

Completarea chestionarului de recenzare este obligatorie deoarece obținerea unor rezultate precise și relevante este un obiectiv de importanță majoră pentru fiecare dintre noi, pentru edili și comunități locale, pentru noi ca stat.

Obligativitatea rezidă și din prevederile OUG nr.19/2020 (art.42).

Dacă recensământul nu ar avea loc, decidentul național și local și-ar baza politicile publice pe date neactualizate. Acest lucru ar însemna ca fondurile bugetare să nu fie direcționate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. În plus, nu am avea o imagine clară asupra accesului populației la servicii precum sănătatea, educația, protecția socială și altele. De asemenea, nu am avea o situație de ansamblu asupra condițiilor de locuit, dar nici asupra mărimii și caracteristicilor fondului locativ, aflat în continuă schimbare. Mai mult, noi și comunitatea din care facem parte am afecta șansele la îmbunătățirea reală a condițiilor de trai.

INS se preocupă ca toate datele culese de la cetățeni să fie stocate și utilizate conform celor mai bune practici europene de siguranță și confidențialitate. Datele obținute sunt anonimizate și/sau pseudonimizate, astfel încât nimeni să nu poată face legătura cu o persoana în cauză.

Atât în cazul autorecenzării on-line, inclusiv a celei (autorecenzării) asistate, cât și în cazul înregistrării datelor în formularul electronic prin interviu efectuat de un recenzor, CNP-ul este criptat imediat ce intră în sistem (pe platforma de autorecenzare sau pe tableta electronică), iar stocarea în baza de date RPL2021 se face utilizând un identificator statistic (rezultat prin aplicarea unui algoritm de criptare asupra CNP).

Transferul de date online se realizează printr-un sistem securizat, protejat împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Anunțarea rezultatelor provizorii se va face până la 31 decembrie 2022, urmând ca rezultatele definitive să fie publicate electronic pe site-ul www.recensamantromania.ro, precum și într-un volum sintetic până la 31 decembrie 2023.

Principalele avantaje se referă la:

Răspunsuri exacte (fiind completate direct de fiecare dintre noi, se elimină în totalitate riscul de alterare din partea unui intermediar);

Flexibilitate deplină (sistemul funcționează non-stop și poate fi accesat din diferite locații și de pe diferite tipuri de echipamente – tabletă, laptop, computer, telefon mobil de tip smartphone);

Grad sporit de confort și intimitate pentru fiecare dintre noi;

Propria protecție față de riscul de contaminare cu SARS-Cov-2;

Limitarea răspândirii SARS-Cov-2;

Eliminarea consumului de hârtie (important din perspectiva economiei de timp și bani, dar și a conștientizării problemelor de mediu);

Eficientizarea și accelerarea activităților;

Reducerea cheltuielilor logistice;

Majoritatea politicilor publice beneficiază de pe urma rezultatelor recensământului. Acestea pot fi, de exemplu: politicile sociale (educația, sănătatea populației, îmbunătățirea condițiilor de locuit, creșterea gradului de ocupare și reducere a șomajului și, implicit, a sărăciei), politicile familiale, politicile privind migrația, politicile de dezvoltare a mediului rural, politicile economice (fondul de locuințe, accesul la rețeaua de apă, la energie electrică, îmbunătățirea rețelelor de transport intra- și inter-urban) sau politicile privind sprijinul statului pentru minoritățile etnice și cultele religioase.

Sursele administrative sunt, în principal, bazele de date și/sau registrele ministerelor care gestionează informații privind persoanele, clădirile, locuințele, spațiile colective de locuit, gospodăriile și familiile, cum ar fi Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne. Lista completă a acestor instituții se regăsește la art.28 din OUG nr.19/2020.

II. Ce întrebări vor fi puse?

După cum îi spune și numele, formularul de preînregistrare este primul pas în efectuarea autorecenzării online.

Modelul formularului de preînregistrare va fi disponibil pe site-ul recensământului (www.recensamantromania.ro) începând cu mijlocul lunii februarie 2022.

Formularul de preînregistrare este completat de o singură persoană din gospodărie, pentru toți membrii gospodăriei.

Formularul de preînregistrare solicită completarea următoarelor informații:

adresa de reședință a gospodăriei (reședința obișnuită);

dacă persoanele trăiesc într-un spațiu colectiv de locuit;

CNP-urile membrilor gospodăriei;

adresele de e-mail ale membrilor gospodăriei (dacă există; alternativ, există opțiunea de a selecta adresa de e-mail a persoanei care face preînregistrarea);

adresele locuințelor secundare sau sezoniere neocupate pe care gospodăria respectivă le deține pentru a se putea realiza și auto-recenzarea acestora de către proprietari.

Nu există întrebări opționale. Fiecare dintre noi trebuie să completăm în întregime chestionarul de recenzare. În funcție de situația fiecăruia, chestionarul poate să difere ca mărime. Navigarea prin chestionarul de recensământ urmează anumite reguli, fiecare dintre noi trebuind să răspundem numai la întrebările corespunzătoare propriei situații demo-socio-economice.

Da. Putem să alegem limba în care completăm datele pentru recensământ. Chestionarul de recensământ este disponibil în mai multe limbi ale minorităților etnice, precum și în limba engleză.

Reședința obișnuită înseamnă locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Este considerată reședință obișnuită cea la care se locuiește neîntrerupt cu cel puțin 12 luni înainte de data de referință (1 decembrie 2021, în cazul de față) sau cea la care se manifestă intenția de a rămâne cel puțin 12 luni.

Nucleul familial înseamnă unitatea constituită din soț sau partener și soție sau parteneră fără copii, soț sau partener și soție sau parteneră cu copii necăsătoriți sau unul dintre părinti cu copii.

III. Trebuie și eu să completez?

Cetățenii români care se află în afara hotarelor țării pentru o perioadă mai mică de 12 luni se pot autorecenza online.

Da, cu condiția să locuiască pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Cea mai simplă metodă este autorecenzarea. În cazul indisponibilității de a completa chestionarul online, urmează să primiți vizita recenzorului la locuința la care vă veți afla în acel moment, dacă aceasta se află pe teritoriul României, adică la reședința obișnuită.

Persoanele care dețin mai multe locuințe vor fi recenzate la locuința care reprezintă reședința obișnuită a persoanei. În cazul în care una sau mai multe dintre locuințele deținute nu sunt ocupate, proprietarul este cel care va furniza date despre respectivele locuințe (și clădiri). Dacă o locuință este ocupată, vor răspunde la recensământ cei care locuiesc efectiv acolo (rude, chiriași, etc.).

Da. De reținut faptul că art. 52 alin (1) din OUG nr.19/2020 prevede că „Rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.”

Persoana în cauză va trebui să furnizeze datele despre reședința obișnuită.

De reținut faptul că art. 52 alin (1) din OUG nr.19/2020 prevede că „Rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.”

Este nevoie de minimum o persoană într-o gospodărie pentru a participa la Recensământul Populației și Locuințelor (RPL2021).

Nu. Vă rugăm să vă autorecenzați la adresa la care aveți reședința obișnuită  la data de 1 decembrie 2021.

În acest caz, doar membrii gospodăriei rămași în țară, la reședința obișnuită, se vor recenza. Membrii din străinătate vor fi declarați plecați pe perioadă îndelungată (pe perioade de cel puțin 12 luni).

În cazul copiilor care locuiesc alternativ în două locuri de reședință, se ia în considerare reședința în care și-au petrecut cel mai mult timp. Dacă perioada de timp este egală, atunci reședința luată în considerare este cea la care copiii și-au petrecut ziua de 1 decembrie 2021.

IV. Cum se va desfășura recensământul?

Colectarea datelor la Recensământul Populației și Locuințelor 2021 se face în două moduri:

a). prin autorecenzare (completarea online a datelor de fiecare dintre noi),

b). prin varianta clasică prin primirea vizitei recenzorului pentru cetățenii care nu au putut, din anumite motive, să se autorecenzeze.

Doar în ultimă instanță, prin interviurile proxy, o persoană poate oferi recenzorului, pe propria răspundere, informații corecte și complete despre o altă persoană care nu poate participa la recensământ. Interviurile proxy se realizează doar în cazuri excepționale și doar dacă recenzorul nu a putut contacta în prealabil persoana ce trebuie recenzată. Informațiile în cazul interviului proxy pot fi oferite doar de către rude sau, în lipsa acestora, de către vecini sau administratori de bloc.

În cazul persoanelor minore, completarea chestionarului de recensământ în perioada de autorecenzare poate fi făcută de către unul dintre părinți, de tutorele legal sau persoana majoră la care este în grijă.

Pentru situațiile în care nu vă aflați la reședința obișnuită sau sunteți plecat din țară pe perioada recensământului, este prevăzută autorecenzarea online. Astfel, introducerea datelor se poate face oricând în perioada de autorecenzare (14 martie – 15 mai 2022). Totul se poate face ușor, rapid și de la distanță.

Da. Persoanele salariate care se autorecenzează (își completează online chestionarul de recensământ) primesc de la angajator o zi liberă, indiferent dacă lucrează în mediul public sau privat.

Pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021 (RPL2021), atribuțiile primarilor se regăsesc în art.34, alin.3, din OUG nr.19/2020, acestea referindu-se la constituirea comisiilor municipale/ orășenești/ comunale, recrutarea și plata recenzorilor, asigurarea spațiilor și a mijloacelor necesare desfășurării, verificarea denumirii străzilor, participarea la împărțirea localităților în sectoare de recenzare, instalarea de posturi de lucru pentru autorecenzarea asistată, informarea populației, distribuirea materialelor despre recensământ, informarea și asistarea populației în limbile minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care aceste comunități depășesc 20%.

Primarului îi revin atribuții privind organizarea și desfășurarea recensământului și în conformitate cu art.155 din Codul administrativ.

V. Autorecenzare online

Vă puteți autorecenza oricând în perioada 14 martie – 15 mai 2022 accesând site-ul www.recensamantromania.ro și apăsând butonul „Platformă autorecenzare”.

Autorecenzarea în sine nu este obligatorie, însă este una dintre cele două metode (alături de recenzarea prin interviu față în față) prin care se poate îndeplini obligația de cetățenilor de a răspunde la recensământ.

Mărimea chestionarului diferă în funcție de numărul câmpurilor (întrebărilor) pre-completate ca urmare a extragerii prealabile a acestora din sursele administrative, precum și de situația demo-socio-economică a fiecărei persoane. Navigarea prin chestionarul de recensământ urmează anumite reguli, fiecare dintre noi trebuind să răspundem numai la întrebările corespunzătoare propriei situații demo-socio-economice. 

Așadar, timpul mediu de completare pentru o persoană poate să varieze între 4 și 14 minute.

Se completează reședința obișnuită (specificat în OUG nr.19/2020). Pentru a servi unor politici publice benefice pentru comunități, scopul principal al recensământului este înregistrarea și măsurarea populației rezidente (conform reședinței obișnuite) și NU a populației după domiciliu, număr care poate include și persoane care au părăsit România pentru o perioadă temporară. Înregistrarea reședinței obișnuite are mare importanță în evaluarea populației rezidente în profil teritorial.

Numărul de înregistrări pe o singură adresă de e-mail este nelimitat. Cel mai important aspect este ca adresa de e-mail să fie una validă, iar membrul gospodăriei care se ocupă de autorecenzare să aibă acces la respectiva adresă de e-mail.

Pas 1: Membrii gospodăriei pot desemna o persoană de referință (cap de familie) care completează formularul de preînregistrare. Această persoană completează CNP-urile și adresele de e-mail ale fiecărui membru al gospodăriei. În cazul în care un membru al gospodăriei nu deține o adresă de e-mail sau preferă să nu primească link-ul de conectare pe adresa proprie de e-mail, acesta poate să opteze ca link-ul să îi fie transmis pe adresa de e-mail a membrului de familie care a completat formularul de preînregistrare ca persoană de referință.

Pas 2: Fiecare membru al gospodăriei primește la adresa de e-mail indicată în formularul de preînregistrare propriul chestionar de recensământ

Pas 3: Fiecare intră pe link-ul primit prin e-mail și i se deschide propriul chestionar unde începe să completeze răspunsurile.

Nu. O persoană se poate recenza o singură dată. Prin completarea online nu mai este nevoie de vizita recenzorului.

Da. Completarea pentru o persoană care se află în imposibilitatea de a întreprinde această acțiune se poate face de către o rudă sau un apropiat.

Da. Chestionarul poate fi completat de pe orice tip de dispozitiv cu browser actualizat și cu o conexiune validă și stabilă la internet. În cazul telefoanelor inteligente (smartphone) sau al tabletelor, completarea se poate face atât de pe dispozitive Android, cât și iOS.

În cazul autorecenzării, acest lucru se face automat când persoana apasă butonul  „Finalizare”. La recenzarea față în față, recenzorul înregistrează și apoi trimite mai departe chestionarul completat.

Chestionarul electronic se poate completa oricând în interiorul perioadei rezervate acestei activități, respectiv între 14 martie și 15 mai 2022 inclusiv. Recomandăm, totuși, ca autorecenzarea să nu fie amânată pentru ultima zi pentru a evita eventualele blocaje tehnice.

Pas 1: se accesează site-ul recensământului (www.recensamantromania.ro), se apasă butonul „Platformă autorecenzare” unde se deschide formularul de preînregistrare. Acesta trebuie completat prin înscrierea tuturor membrilor aceleiași gospodării care locuiesc la adresa respectivă. Se completează adresa reședinței obișnuite și CNP-urile și adresele de e-mail la care fiecare dorește să își primească link-ul către propriul chestionar de recensământ

Pas 2: Fiecare membru al gospodăriei primește la adresa de e-mail indicată în formularul de preînregistrare propriul chestionar de recensământ

Pas 3: Fiecare intră pe link-ul primit prin e-mail și i se deschide propriul chestionar unde începe să completeze răspunsurile.

Da, dacă se permite de către utilizator stocarea modulelor cookie în browser. Link-ul primit pe e-mail este valabil până când respondentul va apăsa ultimul buton din aplicație, adică butonul „Finalizare”. Până la apăsarea acestui buton se poate reveni ori de câte ori este nevoie pe acest link. După apăsarea butonului, link-ul expiră și chestionarul nu va mai putea fi accesat.

Fiecare cetățean va putea să acceseze tutoriale pe site-ul RPL și să previzualizeze funcțiile sistemului și nivelul de accesibilitate.

Notă: modurile private sau incognito ale browserelor de obicei nu salvează cookie-uri.

Se apelează call-centerul RPL2021 (numărul va fi disponibil în curând pe site-ul recensământului www.recensamantromania.ro ).

Prin apăsarea butonului de „Finalizare”, chestionarul este transmis în baza de date a recensământului și se generează un rezultat în pagina web, în decurs de până la 7 zile, care va confirma completarea cu succes sau va cere reluarea procedurii în cazul în care au existat erori la introducerea datelor de către utilizator.

În esență, fluxul de lucru este următorul:

1. persoana se preînregistrează apăsând butonul „Platformă autorecenzare” de pe site-ul recensământului (recensamantromania.ro);

2. pe link-ul primit la adresa de email indicată în formularul de preînregistrare are chestionarul propriu pe care îl deschide și îl completează (autorecenzare);

3. după ce finalizează și trimite chestionarul (apăsând butonul „Finalizare” de la sfârșitul chestionarului), persoana primește, automat, de la sistem un mesaj care îl anunță ca a fost recepționat chestionarul care intră în procesul de validare și că rezultatul validării va fi disponibil în maximum 7 zile (de obicei, nu mai devreme de 3-4 zile) și poate fi consultat la adresa recensamantromania.ro apăsând butonul „VERIFICAREA AUTO-RECENZĂRII”;

4. INS validează datele și încarcă rezultatul validării în platforma de la adresa recensamantromania.ro, butonul „VERIFICAREA AUTO-RECENZĂRII”;

5. după validare, pentru chestionarele validate din punct de vedere al corectitudinii și completitudinii se eliberează certificatul de confirmare (dovada autorecenzării). În caz contrar, pentru chestionarele nevalidate din punct de vedere al corectitudinii și completitudinii, când persoana va accesa platforma respectivă, va găsi un mesaj prin care i se va comunica faptul că nu a fost validat chestionarul și se consideră că auto-recenzarea nu a fost efectuată;

6. dovada autorecenzării online se poate descărca;

Accesarea Certificatului de confirmare/dovezii de autorecenzare (sau de infirmare pentru cele care nu trec de validare) se va putea face în baza CNP-ului, inclusiv de către angajator în cazul în care acesta va dori să verifice.

Da. Atât timp cât este disponibilă o conexiune stabilă la internet, completarea online se poate face de oriunde.

Autorecenzarea asistată este acțiunea prin care înregistrarea informațiilor cuprinse în programul de observare al recensământului pentru o anumită unitate statistică este efectuată de către persoana însăși, cu sprijinul unui recenzor. Persoanele care au nevoie de acest sprijin pot apela la punctele de asistență ale primăriilor, unde vor primi îndrumare cu privire la autorecenzare.

Pot apela la autorecenzarea asistată toate persoanele care au nevoie. Aceste persoane pot fi cele care nu au acces la internet și/sau dispozitive pentru a completa online chestionarul de recenzare sau cele care nu posedă competențele digitale necesare autorecenzării online.

Autorecenzarea, inclusiv cea asistată, va începe din data de 14 martie 2022. Până atunci, primarii vor amenaja aceste posturi în colaborare cu unitățile județene pentru implementarea recensământului (UJIR-uri).

VI. Recenzare prin interviu fața-în-față

Recenzorul este persoana care interacționează direct cu populația care nu a putut (din diverse motive) să se autorecenzeze, intervievând persoanele din locuințele alocate în sectorul de recensământ atribuit și înregistrând datele pentru toate locuințele, spațiile colective de locuit, gospodăriile și persoanele din sectorul de recensământ respectiv în chestionarul electronic de recensământ, cu ajutorul unei tablete electronice.

Fiecare recenzor (care va merge în teren, la adrese/locuințe) va avea o listă, pentru fiecare adresă, cu CNP-urile (parțial anonimizate) pentru persoanele care s-au autorecenzat și CNP-urile (parțial anonimizate) pentru care trebuie desfășurat interviul. Prin urmare, dacă la o adresa s-au autorecenzat toate persoanele care s-au preînregistrat, recenzorul nu va mai merge.

În perioada de recenzare prin interviu efectuat de recenzor, respectiv între 16 mai și 17 iulie 2022.

Numai în cazuri excepționale. RPL2021 urmează un calendar fix, construit pentru a maximiza eficiența și coordonarea personalului de recenzare din teren.

Recenzorul are obligația de a se prezenta la termenul programat.

Fiecare recenzor are obligația a prezenta legitimația cu însemnele recensământului (RPL2021).

Durata activității de recenzare față-în-față depinde de numărul de secțiuni ale chestionarului la care fiecare persoană trebuie să răspundă. Acest număr poate fi diferit în funcție de datele preexistente în sursele administrative, de numărul de persoane din care este alcătuită gospodăria și de caracteristicile demo-socio-economice ale fiecărei persoane (care dau număr diferit de întrebări la care o persoană trebuie să răspundă). În mod normal, durata de recenzare poate varia între 3 și 10 minute per persoană.

Depinde de locația locuințelor respective. Fiecare localitate este împărțită în sectoare de recensământ. Un recenzor efectuează recenzarea într-un sector de recensământ.

Un singur recenzor va lua în evidență fiecare locuință. Recenzorul are datoria să viziteze fiecare locuință din sectorul de recensământ repartizat, nefiind nevoie de vreun demers din partea persoanei recenzate. Este de menționat faptul că dacă locuințele respective sunt ocupate, obligația recenzării revine celor care locuiesc efectiv acolo (aceasta fiind reședința lor obișnuită).

Relația dintre recenzor și recenzat este una total confidențială. Nu se fac înregistrări video sau audio.

VII. Chestionar necompletat/incomplet

Da. Recensământul este o datorie cetățenească și este în beneficiul tuturor. Cooperarea fiecărui cetățean este esențială pentru buna desfășurare a recensământului (RPL2021). Prin urmare, refuzul de a oferi informații sau furnizarea de date incomplete sau eronate în cadrul procesului de recenzare constituie contravenții care pot fi sancționate cu amendă între 1.000 și 3.000 lei.

Cu toate acestea, bine este ca fiecare dintre noi să înțelegem faptul că a completa chestionarul de recensământ (prin autorecenzare sau prin răspunsuri oferite recenzorului) este o îndatorire civică, o responsabilitate față de comunitatea în care trăim.

Nu. Toate întrebările cuprinse în RPL2021 trebuie să fie completate corespunzător cu situația particulară a fiecărei persoane. Întrebările din cadrul recensământului (RPL2021) sunt concepute astfel încât să nu aducă atingere niciunei categorii de persoane. Prin urmare, preîntâmpinăm orice motiv pentru care o persoană ar putea să refuze să răspundă la una sau mai multe întrebări din chestionarele RPL2021. Furnizarea de informații incomplete sau incorecte reprezintă o contravenție. Totodată, protecția și confidențialitatea datelor este asigurată prin lege. Mai mult, INS și entitățile angrenate în desfășurarea RPL2021 nu vor cere informații confidențiale precum datele cardurilor bancare, averea sau veniturile realizate, istoric medical sau simpatii politice.

Refuzul de a oferi informații sau furnizarea de date incomplete sau eronate în cadrul procesului de recenzare constituie contravenții care pot fi sancționate cu amendă între 1.000 și 3.000 lei.

Oferirea de răspunsuri false periclitează exactitatea datelor statistice și implicit contribuția celorlalți cetățeni de bună-credință. Lipsa disponibilității de a coopera reprezintă o contravenție și poate fi amendată conform legii. Dacă ne dorim politici de care să beneficieze comunitatea noastră, atunci și noi trebuie să oferim informații reale și complete.

Da. Răspunsurile incomplete pot afecta calitatea datelor, mai ales în cazul anumitor câmpuri de completare care necesită o precizie mai mare. Astfel, abaterile evidente și/sau repetate pot fi sancționate cu amendă între 1.000 și 3.000 lei.

Unitățile de observare pentru populație sunt gospodăria și persoana. Unitățile de observare pentru locuințe sunt clădirea și locuința.

Este important ca fiecare dintre noi să alocăm timp completării chestionarului de recensământ într-o perioadă a zilei care să ne permită o bună acuratețe a datelor introduse. În privința chestionarului online, odată ce acesta a fost trimis nu se mai pot face modificări ulterioare. Se poate reveni asupra chestionarului numai dacă nu a fost apăsat butonul „Finalizare”. În cazul chestionarului completat de către recenzor la reședința dumneavoastră obișnuită este recomandat să verificați datele alături de acesta și să-i comunicați eventualele câmpuri lipsă sau introduse greșit.

VIII.Cum pot deveni recenzor?

Recrutarea recenzorilor se face de către primarii din fiecare localitate. Anunțurile privind recrutarea recenzorilor sunt făcute publice de către primării. De asemenea, încheierea contractelor civile pentru serviciile de recenzare reprezintă sarcini care le revin primarilor.

Personalul de recensământ este selectat din primării, instituțiile Prefectului, consiliile județene, instituții deconcentrate, al personalului didactic, al specialiștilor în economie, informatică și în alte domenii, precum și din rândul pensionarilor, studenților și al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puțin studii medii absolvite.

Unitățile județene de implementare a recensământului (UJIR-uri) din cadrul direcțiilor teritoriale (regionale sau județene) de statistică asigură selecția și instruirea personalului recrutat.

Recrutarea recenzorilor se face de către primarii din fiecare localitate.

INS încurajează angrenarea cetățenilor aparținând minorităților etnice în activitățile de recenzare în teren.

Depinde de procentul autorecenzării, cu sau fără asistare. Dacă nu s-ar face deloc autorecenzare, numărul de locuințe/adrese ce revin pe un recenzor variază de la județ la județ, în funcție de dimensiunea acestuia, respectiv de la 400 la 550. Excepție face Municipiul București unde media este de 640.

Conform prevederilor OUG nr.19/2020 cu modificările și completările ulterioare, recrutarea recenzorilor se face de către primar. Anunțurile privind recrutarea recenzorilor sunt făcute publice de către primării. De asemenea, încheierea contractelor civile pentru serviciile de recenzare reprezintă sarcini care le revin primarilor.

UJIR (Unitate județeană de implementare a recensământului) selectează și instruiește personalul de recensământ.

Conform HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu completările și modificările ulterioare, plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată (recenzorilor ARA), precum și pentru cei care vor intra în teren în perioada mai-iulie 2022, se face de către primari „de la bugetele unităților /subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în limita a 192.000 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate cu această destinație în anexa la legea bugetului de stat.”

IX. Confidențialitate și siguranța datelor

Pentru că ne dorim ca dumneavoastră să consumați cât mai puțin timp pentru declararea datelor colectate la recensământ, ne-am propus să preluăm  informațiile similare celor de recensământ din toate sursele existente la nivelul administrației publice. Pentru a putea realiza legătura între aceste surse este nevoie de un cod de identificare unic pentru fiecare persoană (fără a utiliza numele și prenumele) și acesta este Codul Numeric Personal. Utilizarea acestuia permite și eliminarea posibilității ca o persoană să se auto-recenzeze/să fie recenzată de mai multe ori, fapt ce asigură un grad mai mare de corectitudine a rezultatelor. Este de menționat faptul că CNP-urile sunt înlocuite, printr-un proces ireversibil, în urma recenzării de către coduri generate în scop statistic (identificatori statistici unici) pentru a elimina complet posibilitatea identificării persoanelor recenzate.

Bineînțeles. Confidențialitatea datelor este prevăzută atât de legislația națională (Legea nr. 190 din 18 iulie 2018), inclusiv cea pentru recensământ (OUG nr.19/2020), cât și de cea europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)).

Datele înregistrate în chestionarele electronice cu ajutorul tabletei sunt transmise către serverele STS imediat ce se termină de completat fiecare chestionar. Numai în cazurile rare, excepționale, în care conexiunea la mediul web este slabă și transmisia nu se poate face pentru o perioadă limitată de timp, este de reținut că datele stocate în memoria tabletei sunt criptate astfel încât să nu poată fi citite de nicio altă entitate decât INS.

Datele cetățenilor sunt anonimizate și sunt prelucrate doar în scopuri statistice și în conformitate cu practicile etice de confidențialitate și protecție a datelor.

Datele înregistrate de către recenzor pe tablete pot fi modificate doar de către acesta, doar la cererea persoanei recenzate și doar în timpul recenzării (înainte de a fi trimise imediat prin sistem securizat către bazele de date).

INS aplică, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, norme de protecție a datelor cu caracter personal în care sunt descrise mecanismele și mijloacele de prelucrare, precum și măsurile tehnice și organizatorice pentru stocarea datelor în condiții de siguranță și confidențialitate.

Nu. Conform art. 52 alin (1) din OUG nr.19/2020 cu modificările și completările ulterioare, „Rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.” În plus, datele furnizate la recensământ de către populație sunt anonimizate și nicio persoană nu mai poate fi identificată.

Odată încheiată activitatea de colectare, datele se anonimizează, adică se aplică o procedură prin care nu se mai poate determina de la ce persoană provin datele individuale.

Toate informațiile colectate sunt folosite exclusiv în scopuri statistice, adică pentru producerea de indicatori statistici care se obțin prin agregarea datelor individuale pe diferite caracteristici ale populației (sexe, vârste, stări civile, niveluri de educație, etnii, limbi materne, ocupații, etc.).

Nu, conform art. 52 alin (1) din OUG nr.19/2020 cu modificările și completările ulterioare, „rezultatele recensământului pot fi folosite doar în scopuri statistice şi de cercetare ştiinţifică.”  Rolul INS este strict acela de a produce date statistice.

Datele deținute INS nu au fost accesate de către entități exterioare INS și nici nu au existat astfel de tentative. INS, în parteneriat și cu suportul STS, ia toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina atacurile cibernetice și compromiterea datelor cetățenilor prin pierderea, furtul, distrugerea, modificarea sau divulgarea neautorizată a acestora.

În perioada martie-mai, fiecare persoană care dorește se va putea autorecenza, iar apoi, în perioada mai-iulie a RPL2021, persoanele care din diverse motive nu au putut completa chestionarul online vor fi vizitate de către un recenzor. Recenzorul se supune legilor stricte de confidențialitate prin contractul semnat care prevede, în clar, și un angajament de confidențialitate, ca de altfel toți angajații INS care se ocupă de colectarea și prelucrarea datelor statistice. Este de menționat faptul că datele sunt colectate în scop pur statistic și sunt anonimizate pentru siguranța persoanelor recenzate. Imediat ce intră în baza de date, aceste informații devin doar statistici.

Nerespectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal constituie o breșă de securitate. INS va semnala mai departe către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice abatere sesizată, urmându-se pașii legali.

Bineînțeles, în cadrul chestionarului de recenzare este permis acest lucru pentru a facilita recunoașterea membrilor gospodăriei de către persoana de referință care completează datele pentru acestea. Însă identificarea se realizează în baza CNP-ului care, imediat ce intră în sistemul statistic, este anonimizat și înlocuit cu un identificator statistic unic.

Nu. Este strict interzis ca informațiile să fie transferate de către INS, structurile teritoriale ale INS, personalul de recenzare sau oricare alte entități, fizice sau juridice.

Nu. La recensământ nu sunt colectate date despre valoarea imobilelor, terenurilor sau a altor bunuri aflate în posesia persoanei recenzate sau a familiei.

E-mailurile oficiale din partea INS pot veni doar de la adrese asociate domeniului insse.ro (exemplu@insse.ro).

Nu. RPL2021 nu prevede posibilitatea de a alege o a treia opțiune.

X. COVID-19

Nu. Recensământul Populației și Locuințelor runda 2021 nu are legătură cu campania de vaccinare.

Recenzorii vor fi trimiși în teren pentru a recenza persoanele care, din diverse motive, nu s-au putut recenza. Volumul de lucru care le revine recenzorilor va depinde de gradul de completare online a chestionarelor (prin autorecenzare).

XI. Eventuale confuzii

Recenzarea populației, programată inițial pentru anul 2021, a fost amânată pentru anul 2022 din cauza pandemiei de coronavirus.

În multe state din lume și, îndeosebi, în state membre ale Uniunii Europene, perioada de referință a recensământului trebuie să fie în anul 2021 pentru a se asigura comparabilitatea sub aspect statistic între datele diverselor țări. În România, recenzarea populației a fost programată inițial pentru anul 2021, dar a fost amânată pentru anul 2022 din cauza pandemiei de coronavirus.  Sub aspect tehnic, calendarul activităților din cadrul RPL a început în decembrie 2021. Astfel, recenzarea propriu-zisă a populației, deși are loc în 2022, își păstrează denumirea inițială.

Populația rezidentă reprezintă totalitatea persoanelor cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie care are reședința obișnuită pe teritoriul României.

Reşedinţa obişnuită este locul în care o persoană își petrece în mod normal perioada de odihnă zilnică, independent de absențele temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase. Se consideră că au reședință obișnuită într-o anumită zonă geografică doar persoanele care:

1. au locuit la locul lor de reședință obișnuită o perioadă neîntreruptă de cel puțin 12 luni înainte de data de referință sau

2. au sosit la locul lor de reședință obișnuită cu cel mult 12 luni înainte de momentul de referință (pentru recensământ, ora „0” din 1 Decembrie 2021), cu intenția de a rămâne pentru cel puțin un an.

Reședința obișnuită poate să coincidă sau nu cu domiciliul.

Prin „perioadă neîntreruptă” se înțelege o perioadă neîntreruptă de 12 luni chiar dacă în cele 12 luni au existat unele absențe temporare în scopul recreerii, al vacanței, al vizitelor la prieteni și rude, al afacerilor, al tratamentului medical sau al pelerinajelor religioase.

Populația după domiciliu este dată de numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.

Nu. Recensământul și referendumul sunt procese distincte. Recensământul are un caracter pur statistic, pe când referendumul este o consultare populară.

Nu. Recensământul nu este un demers electoral, ci unul pur statistic. De altfel, este strict interzis ca datele statistice să fie prelucrate în scop electoral.

Nu, recensământul nu are nicio legătură cu campania de vaccinare. Recensământul este o activitate pur statistică desfășurată la interval regulat, la fiecare 10 ani. Recensământul se desfășoară în mod independent.

Dowload word: faq_site_rpl_07.02.2022

Dowload pdf: faq_site_rpl_07.02.2022

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support