Title Image

Rezultate Recensamant 1992

Rezultate Recensamant 1992

Volumul 1 - 1992 - Populaţie – Structura demografică

 1. Populaţia stabilă pe sexe – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (01)
 2. Populaţia stabilă la recensămintele din anii 1912, 1930, 1948, 1956, 1966, 1977 şi 1992 – România şi judeţe pe medii – VOL1_1992_Tabel (02)
 3. Populaţia stabilă la recensamintele din anii 1912, 1930, 1948, 1956, 1966, 1977 si 1992 – municipii şi oraşe – VOL1_1992_Tabel (03)
 4. Populaţia stabilă după judeţul de domiciliu, pe sexe – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (04)
 5. Populaţia stabilă după domiciliu, pe sexe – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (05)
 6. Populaţia după domiciliu şi după reşedinţă, pe sexe – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (06)
 7. Populaţia care şi-a schimbat domiciliul, după domiciliul actual şi domiciliul anterior, pe sexe – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (07)
 8. Populaţia care şi-a schimbat domiciliul, după perioada stabilirii în localitatea domiciliului actual – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (08)
 9. Populaţia pe sexe, după locul naşterii – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (09)
 10. Populaţia pe sexe, după judeţul în care domiciliază şi cel în care s-a născut – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (10)
 11. Populaţia pe sexe, vârste şi ani de naştere – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (11)
 12. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe – în procente – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (12)
 13. Gruparea judeţelor, municipiilor, oraşelor, comunelor şi satelor, după numărul populaţiei – VOL1_1992_Tabel (13)
 14. Populaţia pe sexe, stare civilă şi vârste – România pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (14)
 15. Populaţia pe sexe, stare civilă şi ani de naştere – România pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (15)
 16. Populaţia pe sexe, stare civilă şi grupe de vârstă – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (16)
 17. Populaţia pe sexe, stare civilă şi grupe de vârstă – municipii şi oraşe – VOL1_1992_Tabel (17)
 18. Populaţia de sex feminin în vârstă de 15 ani şi peste, după anul naşterii şi numărul copiilor născuţi vii – România pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (18)
 19. Populaţia de sex feminin în vârstă de 15 ani şi peste, după numărul copiilor născuţi vii, pe vârste – Romania şi judeţe – VOL1_1992_Tabel (19)
 20. Populaţia de sex feminin în vârstă de 15 ani şi peste, după numărul copiilor născuţi vii şi starea civilă, pe grupe de vârstă – România pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (20)
 21. Populaţia de sex feminin în varstă de 15 ani şi peste, după numărul copiilor născuţi vii şi starea civilă, pe grupe de vârstă şi după nivelul şcolii absolvite – România – VOL1_1992_Tabel (21)
 22. Populaţia de sex feminin în vârstă de 15 ani şi peste, după numărul copiilor născuţi vii, pe grupe de vârstă şi naţionalităţi – România – VOL1_1992_Tabel (22)
 23. Populaţia de sex feminin în vârstă de 15 ani şi peste, după numărul copiilor născuţi vii, pe grupe de vârstă şi după religie – România –VOL1_1992_Tabel (23)
 24. Populaţia de sex feminin în vârstă de 15 ani şi peste, după numărul copiilor născuţi vii, pe categorii de populaţie şi categorii socio-economice – România pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (24)
 25. Populaţia de sex feminin în vârstă de 15 ani şi peste, aflată la prima căsătorie, după numărul copiilor născuţi vii, pe vârste şi după vârsta la data încheierii căsătoriei – România – VOL1_1992_Tabel (25)
 26. Populaţia după cetăţenie – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (26)
 27. Populaţia pe naţionalităţi – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (27)
 28. Populaţia pe naţionalităţi în procente – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (28)
 29. Populaţia după limba maternă – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (29)
 30. Populaţia pe naţionalităţi după limba maternă – România şi judeţe – VOL1_1992_Tabel (30)
 31. Populaţia pe naţionalităţi, sexe, grupe de vârstă şi categorii de populaţie – România şi judeţe – VOL1_1992_Tabel (31)
 32. Populaţia după religie – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (32)
 33. Populaţia după religie, pe naţionalităţi – România pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (33)
 34. Populaţia în vârstă de 12 ani şi peste, după nivelul şi felul şcolii absolvite, pe sexe – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (34)
 35. Populaţia în vârstă de 12 ani şi peste, după nivelul şi felul şcolii absolvite, pe categorii de populaţie, sexe şi grupe de vârstă – România – VOL1_1992_Tabel (35)
 36. Populaţia în vârstă de 12 ani şi peste, pe naţionalităţi, după nivelul şcolii absolvite, pe sexe – România pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (36)
 37. Populaţia în vârstă de 12 ani şi peste neştiutoare de carte, pe sexe şi grupe de vârstă – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (37)
 38. Populaţia în vârstă de 6 ani şi peste, după nivelul şcolii pe care o urmează, pe sexe şi grupe de vârstă – România pe categorii de localităţi – VOL1_1992_Tabel (38)

39. Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe pe categorii de localităţi, municipii, oraşe, comune – VOL1_1992_Tabel (39)

Volumul 2 - 1992 - Populaţie - Structura social-economică

 1. Populaţia activă şi inactivă pe sexe, la recensămintele din anii 1977 şi 1992 – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (01)
 2. Populaţia activă şi inactivă pe sexe şi grupe de vârstă – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (02)
 3. Populaţia activă şi inactivă pe categorii şi grupe socio-economice, pe sexe şi grupe de vârstă – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (03)
 4. Populaţia inactivă după situaţia economică, pe grupe de vârstă şi sexe – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (04)
 5. Populaţia activă pe sexe, vârste şi ani de naştere – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (05)
 6. Populaţia activă pe categorii şi grupe socio-economice, pe sexe – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (06)
 7. Populatia activa dupa statutul profesional, pe sexe – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (07)
 8. Populaţia activă după statutul profesional şi nivelul şcolii absolvite, pe sexe – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (08)
 9. Populaţia ocupată după statutul profesional şi nivelul şcolii absolvite, pe sexe şi grupe de vârstă – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (09)
 10. Populaţia activă după statutul profesional şi sectorul social-economic, pe sexe şi grupe de vârstă – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (10)
 11. Populaţia activă pe ramuri şi subramuri ale economiei naţionale, pe sexe şi grupe de vârstă – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (11)
 12. Populaţia activă pe ramuri ale economiei naţionale, după nivelul şcolii absolvite, pe sexe şi grupe de vârstă – România – VOL2_1992_Tabel (12)
 13. Populatia activa pe ramuri si subramuri ale economiei nationale, pe sexe si categorii socio-economice – România – VOL2_1992_Tabel (13)
 14. Populaţia activă pe ramuri şi subramuri ale economiei naţionale şi pe sexe – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (14)
 15. Populaţia activă pe ramuri ale economiei naţionale şi pe sexe – municipii şi oraşe – VOL2_1992_Tabel (15)
 16. Populaţia activă pe grupe majore de ocupaţii – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (16)
 17. Populaţia activă pe grupe şi subgrupe de ocupaţii, pe sexe şi grupe de vârstă – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (17)
 18. Populaţia activă pe grupe şi subgrupe de ocupaţii, după nivelul şcolii absolvite, pe sexe – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (18)
 19. Populaţia activă pe grupe şi subgrupe de ocupaţii, pe ramuri ale economiei naţionale – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (19)
 20. Populaţia activă pe grupe şi subgrupe de ocupaţii, pe sexe şi după statutul profesional – România pe categorii de localităţi – VOL2_1992_Tabel (20)

21. Populaţia activă şi populaţia inactivă, pe sexe – judeţe pe categorii de localităţi, municipii, oraşe, comune – VOL2_1992_Tabel (21)

Volumul 3 - Clădiri, locuinţe, gospodării

 1. Clădiri, locuințe și unități locuite din necesitate la recensămintele din 1977 și 1992 – România şi judeţe pe categorii de localităţi – VOL3_1992_Tabel (01)
 2. Clădiri, locuințe și unități locuite din necesitate la recensămintele din 1977 și 1992 – Municipii și orașe – VOL3_1992_Tabel (02)
 3. Unități locuite din necesitate – România și județe – VOL3_1992_Tabel (03)
 4. Unități de locuit în comun de tip cămin și de tip hotel, după numărul de locuri – România –VOL3_1992_Tabel (04)
 5. Clădiri de locuit, clădiri cu altă destinație în care se află locuințe și clădiri cu unități de locuit în comun, pe forme de proprietate – România pe categorii de localităţi – VOL3_1992_Tabel (05)
 6. Clădiri de locuit după tipul clădirii și numărul locuințelor – România pe categorii de localități și județe – VOL3_1992_Tabel (06)
 7. Clădiri de locuit pe tipuri, după dotarea cu racorduri și instalații – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (07)
 8. Clădiri în care se află locuințe, după destinație și materialul de construcție al pereților exteriori – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (08)
 9. Clădiri de locuit după tipul clădirii, perioada în care au fost construite și materialul de construcție al pereților exteriori – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (09)
 10. Clădiri de locuit pe tipuri, după durata de serviciu rămasă, materialul de construcție al pereților exteriori și forma de proprietate – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (10)
 11. Locuințe după destinația actuală a clădirii și tipul clădirii de locuit – România și județe pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (11)
 12. Locuințe după destinația actuală a clădirii și tipul clădirii de locuit – Municipii și orașe – VOL3_1992_Tabel (12)
 13. Locuințe după numărul camerelor de locuit și destinația actuală a clădirii – România pe categorii de localități și județe – VOL3_1992_Tabel (13)
 14. Locuințe după nivelul la care sunt situate și destinația actuală a clădirii – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (14)
 15. Locuințe pe forme de proprietate, după destinația actuală a clădirii și tipul clădirii de locuit – România pe categorii de localități și județe – VOL3_1992_Tabel (15)
 16. Locuințe pe forme de proprietate – România și județe pe categorii de localități, municipii, orașe, comune – VOL3_1992_Tabel (16)
 17. Locuințe după numărul și suprafața camerelor de locuit – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (17)
 18. Locuințe după destinația clădirii, numărul camerelor, felul și amplasarea principalelor dependințe – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (18)
 19. Locuințe după gradul de dotare cu instalații – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (19)
 20. Locuințe după destinația actuală a clădirii, tipul clădirii de locuit și dotarea cu instalații – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (20)
 21. Locuințe ocupate după numărul și suprafața camerelor de locuit, pe forme de proprietate – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (21)
 22. Locuințe ocupate după numărul camerelor de locuit și numărul persoanelor care ocupă locuința – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (22)
 23. Locuințe ocupate după numărul și suprafața camerelor de locuit ce revine pe o persoană România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (23)
 24. Locuințe ocupate după suprafața camerelor de locuit, numărul gospodăriilor și al persoanelor care ocupă locuința – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (24)
 25. Locuințe ocupate după numărul camerelor de locuit, numărul gospodăriilor și al persoanelor care ocupă locuința – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (25)
 26. Locuințe ocupate, după perioada construirii, destinația actuală a clădirii, tipul clădirii de locuit și titlul sub care este deținută locuința – România – VOL3_1992_Tabel (26)
 27. Locuințe ocupate după numărul camerelor, forma de proprietate și titlul sub care este deținută locuința – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (27)
 28. Gospodării ale populației din locuințe, după numărul persoanelor, categoria socio-economică a capului gospodăriei, modul de folosință a locuinței și suprafața locuibilă pe o persoană – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (28)
 29. Gospodării ale populației din locuințe, după categoria socio-economică a capului gospodăriei, modul de folosință și titlul sub care este deținută locuința – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (29)
 30. Gospodării pe tipuri, după numărul nucleelor familiale – România și județe pe categorii de localități, municipii, orașe, comune – VOL3_1992_Tabel (30)
 31. Gospodării instituționale după tipul unității de locuit în comun în care sunt situate – România și județe pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (31)
 32. Gospodării ale populației după numărul persoanelor, categoria socio-economică a capului gospodăriei și a persoanelor active din gospodărie – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (32)
 33. Gospodării ale populației după categoria socio-economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor, al celor active și al salariaților – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (33)
 34. Gospodării ale populației pe tipuri, după numărul persoanelor și al relațiilor de rudenie între acestea – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (34)
 35. Gospodării familiale pe tipuri de nuclee și număr de copii – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (35)
 36. Gospodării familiale cu copii, după categoria socio-economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor active și al copiilor întreținuți – România pe categorii de localități –VOL3_1992_Tabel (36)
 37. Gospodării ale populației după numărul persoanelor, pe generații – România pe categorii de localități –VOL3_1992_Tabel (37)
 38. Persoane capi de gospodărie pe sexe, stare civilă, grupe de vârstă și mărimea gospodăriei – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (38)
 39. Nuclee familiale pe tipuri, după categoria socio-economică a capului nucleului, numărul copiilor, numărul persoanelor active și al celor întreținute – România – VOL3_1992_Tabel (39)

40. Persoane care alcătuiesc nuclee familiale, pe sexe și grupe de vârstă, după categoria socio-economică și situația față de capul nucleului familial – România pe categorii de localități – VOL3_1992_Tabel (40)

Volumul 4 - Structura etnică şi confesionala a populaţiei

 1. Populația pe naționalități la recensămintele din 1930 – 1992 – România şi judeţe – VOL4_1992_Tabel (01)
 2. Populația pe naționalități – România și județe pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (02)
 3. Populația pe nationalități, sexe, grupe de vârstă și categorii de populație – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (03)
 4. Populația pe naționalități, după limba maternă – România și județe pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (04)
 5. Populația pe naționalități, după limba maternă – Municipii și orașe – VOL4_1992_Tabel (05)
 6. Populația după religie, pe naționalități – România și județe pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (06)
 7. Populația după religie – România și județe pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (07)
 8. Populația după religie, pe sexe, grupe de vârstă și categorii de populație – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (08)
 9. Populația de 12 ani și peste după nivelul școlii absolvite, pe naționalități și sexe – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (09)
 10. Populația de 6 ani și peste care urmează o școală, după nivelul școlii, pe naționalități – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (10)
 11. Populația în vârstă de 12 ani și peste neștiutoare de carte, pe sexe, grupe de vârstă și naționalități – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (11)
 12. Populația feminină de 15 ani și peste, după numărul copiilor născuți vii și starea civilă, pe grupe de vârstă și naționalități – România – VOL4_1992_Tabel (12)
 13. Populația activă pe ramuri și subramuri ale economiei naționale, pe naționalități – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (13)
 14. Populația activă pe grupe și subgrupe de ocupații, pe naționalități – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (14)
 15. Gospodării ale populației din locuințe, după naționalitatea capului gospodăriei, modul de folosință și suprafața locuibilă pe o persoană – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (15)
 16. Nuclee familiale după naționalitatea persoanelor care le alcătuiesc – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (16)

17. Nuclee familiale după religia persoanelor care le alcătuiesc – România pe categorii de localități – VOL4_1992_Tabel (17)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support