VERIFICAREA AUTO-RECENZĂRII dupa 7 zile

RPL 2021 

STATUS AUTORECENZARE :

27 mai 2022 : Situație chestionare RPL2021 completate – Descarcă aici

UTILE :

Materiale de promovare – Vizualizează aici

Informarea persoanei cu privire la RPL 2021 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (RGPD) – Vizualizează aici

CALENDAR RPL 2021:

• 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi populare bază de date RPL2021

• 14 martie – 27 mai 2022: Autorecenzare online

• 31 mai – 31 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (cu ajutorul tabletelor)

 

HOTĂRĂRI

Hotararea nr.14 CCRPL2021 din 30 ianuarie 2023 privind programul de disiminare a rezultatelor Recensamantului populatiei si locuintelor runda 2021 (RPL2021)

Hotararea nr.13 CCRPL din 20 iulie 2022 privind prelungirea perioadei de recenzare

Hotararea nr.12 CCRPL din 07 iulie 2022 privind prelungirea perioadei de recenzare

Hotararea nr.11 din 04 iulie 2022 privind aprobarea infiintarii unor puncte fixe pentru efectuarea recenzarii fara deplasarea la domiciliul persoanei recenzate

Hotararea nr.10 CCRPL – privind aprobarea prelungirii termenului pentru perioada de autorecenzare pentru RPL 2021

Hotararea nr.9 din 09 mai 2022 – Instructiuni CCRPL – flux sesizari_refuz recenzare

Hotararea nr. 8 din 05 mai 2022 – Aprobarea datei limita pana la care se poate accesa/descarca dovada autorecenzii on-line

Anexa la Hotararea nr. 7 din 05 mai 2022 – Metodologia de recenzare si de prelucrare a datelor pentru recensamantul populatiei si al locuintelor din anul 2021

Hotararea nr. 7 din 05 mai 2022 – Metodologia de recenzare si de prelucrare a datelor pentru recensamantul populatiei si al locuintelor din anul 2021

Hotararea nr. 6 din 23 februarie 2022 – Metodologie sectorizare

Anexa la Hotararea nr. 6 din 23 februarie 2022 – Metodologie sectorizare

Hotararea nr. 5 din 21 febr 2022 – Norme de functionare comisii judetene si locale

Anexa la Hotararea nr. 5 din 21 februarie 2022 – Norme de functionare comisii judetene si locale

Hotararea nr. 4 din 21 iulie 2021 a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor

Hotararea nr. 3 din 21 iulie 2021 a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor

Hotărârea nr. 2 din 12 aprilie 2021 a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor

Hotărârea nr. 1 din 4 noiembrie a Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor

MINUTE

Minuta ședinței Comisiei Centrale pentru Recesământul Populației și Locuințelor din 16 iunie 2022

Minuta ședinței Comisiei Centrale pentru Recesământul Populației și Locuințelor din 23 februarie 2022

Minuta ședinței Comisiei Centrale pentru Recesământul Populației și Locuințelor din 22 iulie 2021

Minuta şedinţei Comisiei Centrale pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 12 aprilie 2021

Minuta ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 4 noiembrie 2020

Minuta ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 1 octombrie 2020

Minuta ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 29 iulie 2020

Minuta ședinței Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor din 19 martie 2020

Legislaţie Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor runda 2021 – baza legală pentru desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor este asigurată de:

LEGISLAȚIE PRIMARĂ :

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 (forma consolidată) privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Lociunţelor din România în 2021 (forma consolidată prin Legea nr. 178/2020, Ordonanţa de urgenţă nr. 39 din 19 mai 2021, Legea nr. 204 din 19 iulie 2021, Legea nr. 16 din 13 ianuarie 2022)

Legea nr.16/2022 pentru modificarea si completarea ordonatei de urgenta a Guvernului nr.19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021

Legea nr. 204/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

Legea nr. 178/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/20202 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021

LEGISLAȚIE DE BAZĂ :

Hotărârea de Guvern nr. 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazute la art.29 alin (5) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

Hotărârea de Guvern nr. 143/2022 (inclusiv Anexele 1-4) privind forma și conținutul instrumentarului recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 

Hotărârea de Guvern nr. 144/2022 (inclusiv Anexele 1-19) privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Hotărârea de Guvern nr. 145/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Hotărârea de Guvern nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021

Hotărârea de Guvern nr. 733/2020  privind componența, organizarea, funcționarea și atribuțiile Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului, respectiv ale unităților județene de implementare a recensământului

LEGISLATIE EUROPEANĂ :

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acţiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/881 al Comisiei din 23 mai 2017 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor, în ceea ce privește modalitățile și structura rapoartelor de calitate, precum și formatul tehnic pentru transmiterea datelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2010

Regulamentul (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

Regulamentul de punere în aplicarea (UE) 2017/543 al Comisiei din 22 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor în ceea ce privește specificațiile tehnice ale tematicilor și ale defalcărilor lor

Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor

Strategii RPL runda 2021

Strategia de Comunicare – RPL runda 2021

NOUTĂȚI

Posted by Draghia Bogdan

Category RPL 2021

Cum devin recenzor ?

Etape de urmat pentru a deveni recenzor: · Înscrierea şi recrutarea candidaților  Persoanele care doresc să devină recenzori, atât pentru interviurile faţă în faţă la domiciliul cetăţenilor, cât şi pentru punctele fixe de recenzare se pot adresa Primăriilor din localităţile de reşedinţă sau direcţiilor regionale/judeţene......

Posted by Draghia Bogdan

Category RPL 2021

Modelul legitimației pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021

Modelul legitimației pentru recensământul populației și locuințelor din România în anul 2021 -față/verso- Specificații Legitimația recenzorului conține următoarele specificații importane: 1.      Autoritatea sub conducerea căreia se desefășoară recensământul: Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2.      Unitatea administrativ-teritorială de care aparține recenzorul desemnat: Direcția Regională......

METODE DE RECENZARE

19.023.542Populația țintă estimată la 01.12.2021

51,20%

FEMEI

49,80%

BĂRBAȚI

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support