Title Image

Rezultate Recensamant 2002

Rezultate Recensamant 2002

Volumul 1– Structura demografică

 1. Populaţia la recensămintele din anii 1948, 1956, 1977, 1992 şi 2002 – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (01)
 2. Populaţia pe sexe – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (02)
 3. Populaţia pe sexe, după domiciliu – judeţe şi medii –VOL1_2002_Tabel (03)
 4. Populaţia pe sexe, după domiciliu şi grupe de vârstă, pe medii – VOL1_2002_Tabel (04)
 5. Populaţia pe sexe, după domiciliu, grupe de vârstă şi categorii de populaţie – VOL1_2002_Tabel (05)
 6. Populaţia după domiciliu şi locul naşterii – regiuni, judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (06)
 7. Populaţia pe sexe după locul naşterii – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (07)
 8. Populaţia pe sexe, după judeţul de domiciliu – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (08)
 9. Populaţia pe sexe, după judeţul de domiciliu şi cel în care s-a născut – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (09)
 10. Populaţia care şi-a schimbat domiciliul pe sexe, după judeţul de domiciliu şi domiciliul anterior – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (10)
 11. Populaţia care şi-a schimbat domiciliul, pe sexe, grupe de vârstă la data stabilirii în localitatea de domiciliu şi perioada stabilirii în localitate, pe medii – VOL1_2002_Tabel (11)
 12. Populaţia care şi-a schimbat domiciliul după judeţul de domiciliu şi domiciliul anterior – regiuni, judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (12)
 13. Populaţia pe sexe, vârste şi ani de naştere, pe medii – VOL1_2002_Tabel (13)
 14. Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă – regiuni, judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (14)
 15. Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă – regiuni, judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (15)
 16. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi ţara de naştere, pe medii – VOL1_2002_Tabel (16)
 17. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi starea civilă, pe medii – VOL1_2002_Tabel (17)
 18. Populaţia pe sexe, după starea civilă şi domiciliu, pe medii – VOL1_2002_Tabel (18)
 19. Populaţia pe sexe, după starea civilă şi vârstă, pe medii – VOL1_2002_Tabel (19)
 20. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă, etnie şi stare civilă, pe medii – VOL1_2002_Tabel (20)
 21. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă, categorii de populaţie şi stare civilă, pe medii – VOL1_2002_Tabel (21)
 22. Cupluri soţ – soţie / partener – parteneră, după grupa de vârstă a soţilor / partenerilor, pe medii – VOL1_2002_Tabel (22)
 23. Cupluri soţ – soţie / partener – parteneră, după vârsta soţiei / partenerei şi diferenţa de vârstă dintre soţi / parteneri, pe medii – VOL1_2002_Tabel (23)
 24. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe ani de naştere şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL1_2002_Tabel (24)
 25. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe vârste şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL1_2002_Tabel (25)
 26. Populaţia feminina de 15 ani şi peste, pe vârste şi numărul copiilor născuţi vii, pe regiuni – VOL1_2002_Tabel (26)
 27. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă, starea civilă, nivelul instituţiei de învăţământ absolvite şi numărul copiilor născuţi vii – VOL1_2002_Tabel (27)
 28. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, la prima căsătorie, pe vârste, vârsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuţi vii – VOL1_2002_Tabel (28)
 29. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, la prima căsătorie, pe grupe de vârstl, anul încheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuţi vii – VOL1_2002_Tabel (29)
 30. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă, etnie şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL1_2002_Tabel (30)
 31. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă, religie şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL1_2002_Tabel (31)
 32. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, după starea civilă, religie şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL1_2002_Tabel (32)
 33. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe categorii de populaţie şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL1_2002_Tabel (33)
 34. Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vârstă, categorii de populaţie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL1_2002_Tabel (34)
 35. Populaţia activă feminină de 15 ani şi peste, după statutul profesional şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL1_2002_Tabel (35)
 36. Populaţia pe sexe, după cetăţenie – regiuni şi judeţe – VOL1_2002_Tabel (36)
 37. Populaţia de cetăţenie română, pe sexe, grupe de vârstă, categorii de populaţie şi ţara de naştere, pe medii – VOL1_2002_Tabel (37)
 38. Cetăţeni străini veniţi în România de 12 luni şi peste, pe grupe de vârstă, categorii de populaţie şi statut profesional, pe medii – VOL1_2002_Tabel (38)
 39. Cetăţeni străini de 10 ani şi peste, veniţi în România de 12 luni şi peste, după ţara de cetăţenie şi nivelul de instruire, pe medii – VOL1_2002_Tabel (39)
 40. Populaţia după etnie – regiuni, judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (40)
 41. Populaţia pe sexe după etnie – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (41)
 42. Populaţia pe sexe, după etnie – regiuni şi medii – VOL1_2002_Tabel (42)
 43. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă, categorii de populaţie şi etnie – VOL1_2002_Tabel (43)
 44. Populaţia după limba maternă – regiuni, judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (44)
 45. Populaţia pe sexe, după limba maternă – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (45)
 46. Populaţia pe sexe, după limba maternă – regiuni şi medii – VOL1_2002_Tabel (46)
 47. Populaţia după etnie şi limba maternă, pe medii – VOL1_2002_Tabel (47)
 48. Populaţia după religie – regiuni, judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (48)
 49. Populaţia pe sexe şi religie – judeţe şi medii – VOL1_2002_Tabel (49)
 50. Populaţia pe sexe şi religie – regiuni şi medii – VOL1_2002_Tabel (50)
 51. Populaţia după etnie şi religie, pe medii – VOL1_2002_Tabel (51)
 52. Populaţia de 10 ani şi peste, care a absolvit o instituţie de învăţământ, după nivelul, profilul şi forma de proprietate a acesteia, pe sexe si medii – VOL1_2002_Tabel (52)
 53. Populaţia de 10 ani şi peste, după nivelul şi profilul instituţiei de învăţământ absolvite, pe categorii de populaţie, sexe şi grupe de vârstă – VOL1_2002_Tabel (53)
 54. Populaţia de 10 ani şi peste, pe sexe, după etnie şi nivelul instituţiei de învăţământ absolvite, pe medii – VOL1_2002_Tabel (54))
 55. Populaţia de 10 ani şi peste, pe sexe, după religie şi nivelul instituţiei de învăţământ absolvite, pe medii – VOL1_2002_Tabel (55)
 56. Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă, pe sexe şi grupe de vârstă – regiuni şi medii – VOL1_2002_Tabel (56)
 57. Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă, pe sexe şi categorii de populaţie, pe medii – VOL1_2002_Tabel (57)
 58. Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă, pe sexe şi etnie, pe medii – VOL1_2002_Tabel (58)
 59. Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă, după etnie şi categorii de populaţie, pe medii – VOL1_2002_Tabel (59)
 60. Populaţia de 10 ani şi peste, care urmează o instituţie de învăţământ, după nivelul acesteia, pe sexe şi grupe de vârstă, pe medii – VOL1_2002_Tabel (60)
 61. Populaţia de 6 ani şi peste, care urmează o instituţie de învăţământ, după nivelul, profilul şi forma de proprietate, pe sexe şi medii – VOL1_2002_Tabel (61)
 62. Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, medii, municipii, oraşe, comune – VOL1_2002_Tabel (62)

Volumul 2 – Structura social economică

 1. Populația activă și inactivă pe sexe și medii – VOL2_2002_Tabel (01)
 2. Populația activă și inactivă pe sexe și grupe de vârstă – județe și medii – Județul, sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (02)
 3. Populația activă și inactivă pe sexe și grupe de vârstă – regiuni – Sexul, grupa de vârstă, regiunea de dezvoltare – VOL2_2002_Tabel (03)
 4. Populația activă pe sexe și grupe de ocupații, după nivelul instituției de învățământ absolvite, pe medii – Sexul, grupe de ocupații – VOL2_2002_Tabel (04)
 5. Populația activă pe sexe și activități ale economiei naționale, după nivelul instituției de învățământ absolvite, pe medii – Sexul, activități ale economiei naționale – VOL2_2002_Tabel (05)
 6. Populația activă și ocupată pe sexe, vârste și medii – Vârsta – VOL2_2002_Tabel (06)
 7. Populația activă și ocupată pe sexe – municipii și orase – Municipiul/Orașul – VOL2_2002_Tabel (07)
 8. Populația ocupată pe sexe și grupe de ocupații, pe medii – Grupe de ocupații – VOL2_2002_Tabel (08)
 9. Populația ocupată pe sexe, grupe de vârstă și grupe de ocupații, pe medii – Sexul, grupe de ocupații – VOL2_2002_Tabel (09)
 10. Populația ocupată pe sexe și grupe de ocupații – regiuni, județe și medii – Sexul, regiunea de dezvoltare, județul – VOL2_2002_Tabel (10)
 11. Populația ocupată pe sexe și activități ale economiei naționale *), pe medii – Activități ale economiei naționale *) – VOL2_2002_Tabel (11)
 12. Populația ocupată pe sexe, grupe de vârstă și activități ale economiei naționale, pe medii – Sexul, activități ale economiei naționale – VOL2_2002_Tabel (12)
 13. Populația ocupată pe sexe și activități ale economiei naționale – regiuni, județe și medii – Sexul, regiunea de dezvoltare, județul – VOL2_2002_Tabel (13)
 14. Populația ocupată pe sexe și grupe de vârstă, după statutul profesional, pe medii – Sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (14)
 15. Populația ocupată pe sexe, după statutul profesional – regiuni, județe și medii – Sexul, regiunea de dezvoltare, județul – VOL2_2002_Tabel (15)
 16. Populația ocupată pe sexe, după sectorul în care lucrează, pe grupe de vârstă și medii – Sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (16)
 17. Populația ocupată pe sexe, după sectorul în care lucrează – regiuni, judete și medii – Sexul, regiunea de dezvoltare, județul – VOL2_2002_Tabel (17)
 18. Populația ocupată pe sexe și grupe de vârstă, după nivelul și profilul instituției de învățământ absolvite – Nivelul și profilul instituției de învățământ absolvite – VOL2_2002_Tabel (18)
 19. Populația ocupată pe sexe și grupe de ocupații, după nivelul instituției de învățământ absolvite, pe medii – Sexul, grupe de ocupații – VOL2_2002_Tabel (19)
 20. Populația ocupată pe sexe, după nivelul instituției de învățământ absolvite și statutul profesional, pe medii – Sexul, statutul profesional – VOL2_2002_Tabel (20)
 21. Populația ocupată pe sexe și grupe de ocupații, după statutul profesional, pe medii – Sexul, grupe de ocupații – VOL2_2002_Tabel (21)
 22. Populația ocupată pe sexe și grupe de ocupații, după sectorul în care lucrează, pe medii – Sexul, grupe de ocupații – VOL2_2002_Tabel (22)
 23. Populația ocupată pe sexe și activități ale economiei naționale, după nivelul instituției de învățământ absolvite, pe medii – Sexul, activități ale economiei naționale – VOL2_2002_Tabel (23)
 24. Populația ocupată pe sexe, activități ale economiei naționale și grupe de ocupații, pe medii – Sexul, activități ale economiei naționale – VOL2_2002_Tabel (24)
 25. Populația ocupată pe sexe și activități ale economiei naționale, după sectorul în care lucrează, pe medii – Sexul, activități ale economiei naționale – VOL2_2002_Tabel (25)
 26. Populația ocupată pe sexe și activități ale economiei naționale, după statutul profesional, pe medii – Sexul, activități ale economiei naționale – VOL2_2002_Tabel (26)
 27. Populația ocupată pe sexe și grupe de vârstă, după localizarea locului de muncă, pe medii – Sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (27)
 28. Populația ocupată pe sexe și grupe de ocupații, după localizarea locului de muncă, pe medii – Sexul, grupe de ocupații – VOL2_2002_Tabel (28)
 29. Populația ocupată pe sexe și activități ale economiei naționale *), după localizarea locului de muncă, pe medii – Sexul, activități ale economiei naționale *) – VOL2_2002_Tabel (29)
 30. Populația ocupată pe sexe, după statutul profesional și localizarea locului de muncă, pe medii – Sexul, statutul profesional – VOL2_2002_Tabel (30)
 31. Populația ocupată pe sexe, după localizarea locului de muncă – regiuni, județe și medii – Sexul, regiunea de dezvoltare, județul – VOL2_2002_Tabel (31)
 32. Populația ocupată pe grupe de vârstă, după statutul profesional și sectorul în care lucrează – Sectorul în care lucrează, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (32)
 33. Populația ocupată pe sexe și grupe de ocupații, după durata efectivă a săptămânii de lucru, pe medii – Sexul, grupe de ocupații – VOL2_2002_Tabel (33)
 34. Populația ocupată pe sexe și activități ale economiei naționale, după durata efectivă a săptămânii de lucru, pe medii – Sexul, activități ale economiei naționale – VOL2_2002_Tabel (34)
 35. Populația ocupată pe sexe, după statutul profesional și durata efectivă a săptămânii de lucru, pe medii – Sexul, durata efectivă a săptămânii de lucru – VOL2_2002_Tabel (35)
 36. Populația ocupată pe sexe, după sectorul în care lucrează și durata efectivă a săptămânii de lucru, pe medii – Sexul, durata efectivă a săptămânii de lucru – VOL2_2002_Tabel (36)
 37. Șomerii pe sexe și grupe de vârstă, după durata șomajului, pe medii – Sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (37)
 38. Șomerii pe sexe, după durata somajului – regiuni, județe și medii – Sexul, regiunea de dezvoltare, județul – VOL2_2002_Tabel (38)
 39. Șomerii pe sexe și grupe de vârstă, după nivelul instituției de învățământ absolvite, pe medii – Sexul, nivelul instituției de învățământ absolvite – VOL2_2002_Tabel (39)
 40. Șomerii pe sexe, după durata șomajului și nivelul instituției de învățământ absolvite, pe medii – Sexul, nivelul instituției de învățământ absolvite – VOL2_2002_Tabel (40)
 41. Șomerii pe sexe și grupe de vârstă, după tipul de protecție socială de care beneficiază, pe medii – Sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (41)
 42. Șomerii pe sexe, după tipul de protecție socială de care beneficiază – regiuni, județe și medii – Sexul, regiunea de dezvoltare, județul – VOL2_2002_Tabel (42)
 43. Șomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe, după durata șomajului și ocupația avută la ultimul loc de muncă, pe medii – Sexul, ocupația avută la ultimul loc de muncă – VOL2_2002_Tabel (43)
 44. Șomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe, grupe de vârstă și ocupația avută la ultimul loc de muncă, pe medii – Sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (44)
 45. Șomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe și grupe de vârstă, după activitatea economică a ultimului loc de muncă, pe medii – Sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (45)
 46. Șomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe, după durata șomajului și activitatea economică a ultimului loc de muncă, pe medii – Sexul, activitatea economică a ultimului loc de muncă – VOL2_2002_Tabel (46)
 47. Șomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe, după durata șomajului și statutul profesional avut la ultimul loc de muncă, pe medii – Sexul, statutul profesional avut la ultimul loc de muncă –VOL2_2002_Tabel (47)
 48. Populația obișnuit activă și inactivă pe sexe, grupe de vârstă și medii, la recensămintele din 1992 și 2002 – Sexul, situația economică obișnuită – VOL2_2002_Tabel (48)
 49. Populația obișnuit activă și inactivă pe sexe și grupe de vârstă, pe medii – Sexul, grupa de vârstă – VOL2_2002_Tabel (49)
 50. Populația obișnuit activă și inactivă pe sexe – regiuni, județe și medii – Sexul, regiunea de dezvoltare, județul – VOL2_2002_Tabel (50)
 51. Populația după situația economică curentă și obișnuită, pe sexe și medii – Sexul, situația economică curentă – VOL2_2002_Tabel (51)

Volumul 3 – Clădiri, locuinţe, gospodării

 1. Clădiri, locuințe și unități de locuit din necesitate, la recensămintele din anii 1992 si 2002 – regiuni, județe și medii – Regiunea de dezvoltare, județul – VOL3_2002_Tabel (01)
 2. Clădiri, locuințe și unități de locuit din necesitate, la recensămintele din anii 1992 și 2002, pe municipii și orașe – Municipiul/Orașul – VOL3_2002_Tabel (02)
 3. Unități locuite din necesitate – regiuni și județe – Regiunea de dezvoltare, județul – VOL3_2002_Tabel (03)
 4. Unități de locuit în comun de tip cămin și de tip hotel după numărul de locuri, pe medii – Felul unității de locuit în comun – VOL3_2002_Tabel (04)
 5. Clădiri de locuit, clădiri cu altă destinație în care se află locuințe și clădiri cu unități de locuit în comun după forma de proprietate, pe medii – Destinația actuală a clădirii – VOL3_2002_Tabel (05)
 6. Clădiri în care se află locuințe după destinația actuală, tipul clădirii de locuit și materialul de construcție al pereților exteriori, pe medii – Destinația actuală a clădirii, tipul clădirii de locuit – VOL3_2002_Tabel (06)
 7. Clădiri de locuit după tipul clădirii și dotarea cu racorduri și instalații, pe medii – Tipul clădirii de locuit – VOL3_2002_Tabel (07)
 8. Clădiri de locuit după tipul clădirii, perioada construirii și materialul de construcție al pereților exteriori, pe medii – Tipul clădirii de locuit, materialul de construcție al pereților exterior ai clădirii – VOL3_2002_Tabel (08)
 9. Clădiri de locuit după tipul clădirii, forma de proprietate și materialul de construcție al pereților exteriori ai clădirii, pe medii – Tipul clădirii de locuit, materialul de construcție al pereților exterior ai clădirii – VOL3_2002_Tabel (09)
 10. Locuințe pe forme de proprietate, după destinația actuală a clădirii și tipul clădirii de locuit, pe județe – Județul, forma de proprietate a locuinței, destinația actuală a clădirii, tipul clădirii de locuit – VOL3_2002_Tabel (10)
 11. Locuințe după materialul de construcție al pereților exteriori ai clădirii și perioada construirii clădirii, pe medii – Perioada construirii clădirii – VOL3_2002_Tabel (11)
 12. Locuințe după numărul și suprafața camerelor, pe medii – Numărul camerelor –VOL3_2002_Tabel (12)
 13. Locuințe după destinația actuală a clădirii, numărul camerelor, felul și amplasarea principalelor dependințe, pe medii – Numărul camerelor, dependințe – VOL3_2002_Tabel (13)
 14. Locuințe după destinația actuală a clădirii, tipul clădirii de locuit și dotarea cu instalații și dependințe, pe medii – Destinația actuală a clădirii, tipul clădirii de locuit, dotarea cu instalații, dependințe –VOL3_2002_Tabel (14)
 15. Locuințe după destinația actuală a clădirii, tipul clădirii de locuit și gradul de dotare cu instalații, pe medii – Destinația clădirii, tipul clădirii de locuit – VOL3_2002_Tabel (15)
 16. Locuințe ocupate după numărul camerelor și numărul persoanelor care ocupă locuința, pe forme de proprietate și medii – Forma de proprietate a locuinței, numărul camerelor – VOL3_2002_Tabel (16)
 17. Locuințe ocupate după numărul și suprafața camerelor, pe forme de proprietate și medii – Forma de proprietate a locuinței, numărul camerelor, suprafața camerelor – VOL3_2002_Tabel (17)
 18. Locuințe ocupate după numărul camerelor și suprafața camerelor care revine pe o persoană, pe medii – Numărul camerelor – VOL3_2002_Tabel (18)
 19. Locuințe ocupate după numărul camerelor, numărul gospodăriilor și al persoanelor care ocupă locuința, pe medii – Numărul gospodăriilor, numărul persoanelor – VOL3_2002_Tabel (19)
 20. Locuințe ocupate pe forme de proprietate, după dotarea cu instalații și dependințe, pe medii – Dotarea cu instalații, dependințe – VOL3_2002_Tabel (20)
 21. Locuințe ocupate după numărul camerelor, forma de proprietate și titlul sub care este deținută locuința, pe medii – Numărul camerelor, forma de proprietate – VOL3_2002_Tabel (21)
 22. Locuințe ocupate după suprafața camerelor, numărul gospodăriilor și al persoanelor care ocupă locuința, pe medii – Numărul gospodăriilor, numărul persoanelor – VOL3_2002_Tabel (22)
 23. Locuințe după nivelul la care sunt situate, destinația actuală a clădirii și tipul clădirii de locuit, pe medii – Nivelul la care sunt situate locuințele – VOL3_2002_Tabel (23)
 24. Locuințe închiriate de o singură gospodărie, după titlul sub care este ocupată locuința, numărul camerelor și chiria lunară plătită, pe medii – Titlul sub care este ocupată locuința, numărul camerelor – VOL3_2002_Tabel (24)
 25. Locuințe neocupate după tipul locuinței – județe și medii – Județul – VOL3_2002_Tabel (25)
 26. Gospodării pe tipuri și gospodării familiale după numărul nucleelor – regiuni, județe și medii – Regiunea de dezvoltare, județul – VOL3_2002_Tabel (26)
 27. Persoane din gospodăriile populației pe sexe și grupe de vârstă, după situația economică și statutul profesional, pe medii – Situația economică, statutul profesional, grupa de vârstă – VOL3_2002_Tabel (27)
 28. Gospodării ale populației după numărul persoanelor și al generațiilor, pe medii – Numărul generațiilor, relația de rudenie a persoanelor din gospodărie – VOL3_2002_Tabel (28)
 29. Gospodării ale populației pe tipuri, după numărul persoanelor și al relațiilor de rudenie între acestea, pe medii – Tipul gospodăriei, relația de rudenie a persoanelor din gospodărie – VOL3_2002_Tabel (29)
 30. Gospodării ale populației pe tipuri, după numărul persoanelor și situația economică a capului gospodăriei, pe medii – Tipul gospodăriei, situația economică a capului gospodăriei – VOL3_2002_Tabel (30)
 31. Gospodării ale populației al căror cap de gospodărie este ocupat după statutul profesional al acestuia și numărul persoanelor, pe tipuri si medii – Tipul gospodăriei, situația economică a capului gospodăriei – –VOL3_2002_Tabel (31)
 32. ospodării ale populației după situația economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor, al celor active și al salariaților din gospodărie, pe medii – Situația economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor, numărul persoanelor active – VOL3_2002_Tabel (32)
 33. Capi de gospodărie pe sexe, stare civilă și grupe de vârstă, după numărul persoanelor din gospodărie, pe medii – Starea civilă, grupa de vârstă –  VOL3_2002_Tabel (33)
 34. ospodării familiale pe tipuri de nuclee, după numărul copiilor – medii și județe – Tipul nucleului familial, județul – VOL3_2002_Tabel (34)
 35. Gospodării familiale pe tipuri de nuclee, după numărul copiilor și existența copiilor cu vârsta sub 25 ani, pe medii – Tipul nucleului familial – VOL3_2002_Tabel (35)
 36. Gospodării familiale cu copii după numărul copiilor, situația economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor active și al copiilor întreținuți, pe medii – Situația economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor active, numărul copiilor întreținuți – VOL3_2002_Tabel (36)
 37. Gospodării cu copii după situația economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor active și al copiilor întreținuți cu vârsta sub 25 ani, pe medii – Situația economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor active, numărul copiilor întreținuți cu vârsta sub 25 de ani – VOL3_2002_Tabel (37)
 38. Nuclee familiale pe tipuri, după situația economică a capului nucleului, numărul copiilor, numărul persoanelor active și al celor întreținute – Situația economică a capului nucleului familial, tipul nucleului familial, numărul copiilor, numărul persoanelor întreținute –VOL3_2002_Tabel (38)
 39. Nuclee familiale pe tipuri, după situația economică a capului nucleului și numărul copiilor, pe medii – Situația economică a capului nucleului familial, tipul nucleului familial – VOL3_2002_Tabel (39)
 40. Persoane care alcătuiesc nuclee familiale pe sexe și grupe de vârstă, după situația economică și statutul profesional, pe medii – Situația economică, statutul profesional, grupa de vârstă – VOL3_2002_Tabel (40)
 41. Gospodării din locuințe după mărime, situația economică a capului gospodăriei, modul de ocupare a locuinței și suprafața camerelor pe o persoană, pe medii – Modul de ocupare a locuinței, situația economică a capului gospodăriei, numărul persoanelor din gospodărie – VOL3_2002_Tabel (41)
 42. Gospodării ale populației din locuințe după situația economică și statutul profesional al capului gospodăriei, modul de ocupare și titlul sub care este deținută locuința, pe medii – Modul de ocupare a locuinței, titlul sub care este deținută locuința – VOL3_2002_Tabel (42)
 43. Gospodării care ocupă locuința în calitate de chiriaș, după numărul persoanelor, al celor întreținute și chiria lunară plătită, pe medii – Titlul sub care este deținută locuința, chiria lunară, numărul persoanelor întreținute – VOL3_2002_Tabel (43)
 44. Gospodării instituționale după tipul unității de locuit în comun în care sunt situate – regiuni, județe și medii – Regiunea de dezvoltare, județul – VOL3_2002_Tabel (44)

Volumul 4 – Structura etnică şi confesională

 1. Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930 – 2002, pe judeţe – VOL4_2002_Tabel (01)
 2. Populaţia după etnie, pe sexe şi grupe de vârstă – medii şi judeţe –VOL4_2002_Tabel (02)
 3. Populaţia după etnie şi limba maternă, pe sexe şi medii – VOL4_2002_Tabel (03)
 4. Populaţia după etnie şi limba maternă, pe judeţe – VOL4_2002_Tabel (04)
 5. Populaţia după etnie şi religie – medii şi judeţe – VOL4_2002_Tabel (05)
 6. Populaţia după etnie şi starea civilă, pe sexe şi medii – VOL4_2002_Tabel (06)
 7. Populaţia dupa religie şi starea civilă, pe sexe şi medii – VOL4_2002_Tabel (07)
 8. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după etnie şi numărul copiilor născuţi vii, pe grupe de vârstă şi medii – VOL4_2002_Tabel (08)
 9. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după etnie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL4_2002_Tabel (09)
 10. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după religie şi numărul copiilor născuţi vii, pe grupe de vârstă şi medii – VOL4_2002_Tabel (10)
 11. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după religie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii – VOL4_2002_Tabel (11)
 12. Populaţia de 10 ani şi peste după etnie şi nivelul instituţiei de învăţământ absolvite, pe sexe – medii şi judete – VOL4_2002_Tabel (12)
 13. Populaţia de 10 ani şi peste după religie şi nivelul instituţiei de învăţământ absolvite, pe sexe şi medii – VOL4_2002_Tabel (13)
 14. Populaţia de 10 ani şi peste analfabetă după etnie, pe sexe, grupe de vârstă şi medii – VOL4_2002_Tabel (14)
 15. Populaţia de 10 ani şi peste analfabetă după etnie, pe sexe şi judete – VOL4_2002_Tabel (15)
 16. Populaţia de 6 ani şi peste care urmează o instituţie de învăţământ, după nivelul acesteia şi etnie, pe sexe şi medii – VOL4_2002_Tabel (16)
 17. Populaţia după etnie pe sexe, grupe de vârstă, categorii de populaţie şi medii – VOL4_2002_Tabel (17)
 18. Populaţia după religie, pe sexe, grupe de vârstă, categorii de populaţie şi medii – VOL4_2002_Tabel (18)
 19. Populaţia după etnie şi situaţia economică, pe sexe şi medii – VOL4_2002_Tabel (19)
 20. Populaţia ocupată după etnie, pe sexe, grupe de ocupaţii şi medii – VOL4_2002_Tabel (20)
 21. Populaţia ocupată după etnie, pe sexe, activităţi ale economiei naţionale şi medii – VOL4_2002_Tabel (21)
 22. Populaţia ocupată după etnie şi statutul profesional, pe sexe şi medii – VOL4_2002_Tabel (22)
 23. Populaţia ocupată după etnie şi localizarea locului de muncă, pe sexe – VOL4_2002_Tabel (23)
 24. Şomerii după etnie şi durata şomajului, pe sexe şi medii – VOL4_2002_Tabel (24)
 25. Gospodării ale populaţiei pe tipuri, după etnia capului gospodăriei, pe medii – VOL4_2002_Tabel (25)
 26. Gospodării din locuinţe după etnia capului gospodăriei, numărul persoanelor, modul de ocupare a locuinţei şi suprafaţa camerelor pe o persoană, pe medii – VOL4_2002_Tabel (26)
 27. Gospodării ale populaţiei din locuinţe după etnia capului gospodăriei şi dotarea locuinţei cu instalaţii şi dependinţe, pe medii – VOL4_2002_Tabel (27)
 28. Gospodării familiale după etnia capului gospodăriei, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi, pe medii – VOL4_2002_Tabel (28)
 29. Nuclee familiale pe tipuri, după etnia persoanelor care le alcătuiesc, pe medii – VOL4_2002_Tabel (29)
 30. Nuclee familiale pe tipuri, după religia persoanelor care le alcătuiesc, pe medii – VOL4_2002_Tabel (30)

Tabele in format pdf – puteti gasi aici !

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support