Title Image

 

RPL 2011 – VOLUMUL I: POPULAŢIA STABILĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA DEMOGRAFICĂ

1. Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 şi 2011 – județe şi categorii de localități

2. Populația pe sexe – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități

3. Populația pe sexe după grupa de vârstă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități

4. Structura populației pe sexe şi grupe de vârstă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități

5. Populația pe sexe, după domiciliu – județe şi categorii de localități

6. Populația pe sexe, după județul de domiciliu – categorii de localități şi județe

7. Populația pe grupe de vârstă şi sexe, după domiciliu – categorii de localități

8. Populația pe sexe, după locul naşterii – județe şi categorii de localități

9. Populația pe sexe, după țara de naştere şi grupa de vârstă – categorii de localitați

10. Populația după domiciliu şi locul naşterii – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități

11. Populația pe sexe, după locul de domiciliu şi cel în care s‐a născut – categorii de localități şi județe

12. Populația pe sexe şi stare civilă, după grupe de vârstă – categorii de localități

13. Populația pe sexe şi stare civilă, după domiciliu – categorii de localități

14. Populația feminină de 15 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuți‐vii – categorii de localități

15. Populația feminină de 15 ani şi peste pe vârste, după numărul copiilor născuți‐vii – categorii de localități

16. Populația feminină de 15 ani şi peste pe vârste, după numărul copiilor născuți‐vii – macroregiuni şi regiuni de dezvoltare

17. Populația feminină de 15 ani şi peste pe grupe de vârstă, după starea civilă, nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi numărul copiilor născuți‐vii

18. Populația feminină de 15 ani şi peste la prima căsatorie pe vârste, după vârsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii

19. Populația feminină de 15 ani şi peste la prima căsătorie pe grupe de vârstă, după anul încheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii

20. Femei de 15 ani şi peste căsătorite pe grupe de vârstă, după durata căsătoriei – categorii de localități

21. Femei de 15 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală pe grupe de vârstă, după durata uniunii – categorii de localități

22. Populația pe sexe, după cetățenie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi județe

23. Populația de cetățenie română pe sexe şi grupe de vârstă, după statutul activității curente şi țara de naştere – categorii de localități

24. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni pe grupe de vârstă, după statutul activității curente – categorii de localități

25. Cetățeni străini de 10 ani şi peste veniți în România pentru cel puțin 12 luni după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi țara de cetățenie – categorii de localități

26. Persoane care şi‐au schimbat reşedința pe sexe, după județul de reşedință şi județul ultimei reşedințe anterioare – categorii de localități şi județe

27. Persoane care şi‐au schimbat reşedința pe sexe, grupe de vârstă la data stabilirii în localitatea de reşedință şi perioada stabilirii în această localitate – categorii de localități

28. Persoane care şi‐au schimbat reşedința după reşedința anterioară – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități

29. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate pe sexe, după motivul şi perioada stabilirii reşedinței în România – categorii de localități şi județe

30. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate pe sexe, după motivul stabilirii în România şi grupa de vârstă avută la data schimbării reşedinței – categorii de localități şi județe

31. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate pe sexe, după țara de proveniență şi perioada stabilirii reşedinței în România – categorii de localități şi județe

32. Persoane temporar absente plecate în țară sau în străinătate pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localități şi județe

33. Persoane temporar absente pe sexe, după județul de destinație – județe

34. Persoane temporar absente pe sexe, după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței – categorii de localități şi județe

35. Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localități şi județe

36. Persoane temporar absente plecate în străinătate pe sexe, după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi motivul absenței – categorii de localități şi județe

37. Populația de 10 ani şi peste care a absolvit o instituție de învățământ după nivelul de educație, profilul şi forma de proprietate a acesteia, pe sexe – categorii de localități

38. Persoane care au diplomă de masterat pe sexe şi grupe de vârstă, după profilul instituției organizatoare – categorii de localități

39. Persoane care au diplomă de doctorat pe sexe şi grupe de vârstă, după profilul instituției organizatoare – categorii de localități

40. Populația de 10 ani şi peste după nivelul de educație, profilul instituției de învățământ absolvite şi statutul activității curente, pe sexe şi grupe de vârstă

41. Populația de 10 ani şi peste analfabetă pe sexe şi grupe de vârstă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi categorii de localități

42. Populația de 10 ani şi peste analfabetă pe sexe, după statutul activității curente – categorii de localități

43. Populația de 10 ani şi peste analfabetă pe sexe, după etnie – categorii de localități

44. Populația de 10 ani şi peste analfabetă după etnie şi statutul activității curente – categorii de localități

45. Populația de 6 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al acesteia, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localități

46. Persoane care urmează cursuri de masterat pe sexe şi grupe de vârstă, după profilul instituției organizatoare – categorii de localități

47. Persoane care urmează cursuri de doctorat pe sexe şi grupe de vârstă, după profilul instituțieiorganizatoare – categorii de localități

48. Populația de 6 ani şi peste care foloseşte internetul pe grupe de vârstă şi sexe – județe şi categorii de localități

49. Populația de 10 ani şi peste care foloseşte internetul după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite, pe sexe – județe şi categorii de localități

50. Populația pe sexe şi grupe de vârstă – județe, categorii de localități, municipii, oraşe şi comune

51. Populația pe sexe, vârste şi ani de naştere – categorii de localități

52. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după țara de proveniență, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localități şi județe

53. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate pe sexe, după țara de proveniență şi durata de reşedință în România – categorii de localități şi județe

54. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate pe sexe, după etnie şi perioada stabilirii reşedinței în România – categorii de localități şi județe

55. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență, pe sexe şi grupede vârstă – categorii de localități şi județe

56. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență, pe sexe şi durata de reşedință în România – categorii de localități şi județe

57. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate pe sexe, după etnie şi perioada stabilirii reşedinței în România – categorii de localități şi județe

58. Persoane temporar absente plecate în țară pe sexe şi grupe de vârstă, după motivul absenței – categorii de localități şi județe

59. Persoane temporar absente plecate în țară pe sexe, după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței – categorii de localități şi județe

60. Persoane temporar absente pe sexe şi grupe de vârstă, după motivul absenței – categorii de localități şi județe

61. Persoane temporar absente plecate în străinătate pe sexe, după țara de destinație şi motivul absenței – categorii de localități şi județe

62. Persoane temporar absente plecate în străinătate pe sexe, după țara de destinație şi perioada pentru care sunt plecate – categorii de localități şi județe

RPL 2011 – VOLUMUL II: POPULAŢIA STABILĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA ETNICĂ ŞI CONFESIONALĂ

1. Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2011 – judeţe

2. Populaţia după etnie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

3. Populaţia pe sexe, după etnie – categorii de localităţi şi judeţe

4. Populaţia pe sexe, după etnie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi categorii de localităţi

5. Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă, după etnie – categorii de localităţi şi judeţe

6. Populaţia după limba maternă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

7. Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă, după limba maternă – categorii de localităţi şi judeţe

8. Populaţia pe sexe, după limba maternă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi categorii de localităţi

9. Populaţia după etnie şi limba maternă, pe sexe – categorii de localităţi

10. Populaţia după etnie şi limba maternă – judeţe

11. Populaţia după religie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

12. Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe

13. Populaţia pe sexe, după religie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi categorii de localităţi

14. Populaţia după etnie şi religie – categorii de localităţi şi judeţe

15. Populaţia pe sexe, după starea civilă şi etnie – categorii de localităţi

16. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe, după etnie şi starea civilă – categorii de localităţi

17. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe, după statutul activităţii curente şi etnie – categorii de localităţi

18. Populaţia pe sexe, după starea civilă şi religie – categorii de localităţi

19. Populaţia feminină de 15 ani şi peste pe grupe de vârstă, după etnie şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi

20. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după etnie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi

21. Populaţia feminină de 15 ani şi peste pe grupe de vârstă, după religie şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi

22. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după starea civilă, religie şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi

23. Populaţia de 10 ani şi peste pe sexe, după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi şi judeţe

24. Populaţia de 10 ani şi peste pe sexe, după religie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi şi judeţe

25. Populaţia de 10 ani şi peste analfabetă pe grupe de vârstă şi sexe, după etnie – categorii de localităţi

26. Populaţia de 10 ani şi peste analfabetă după etnie, pe sexe – judeţe

27. Populaţia de 6 ani şi peste pe sexe, după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate – categorii de localităţi

28. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe, după statutul activităţii curente şi religie – categorii de localităţi

29. Populaţia pe sexe, după etnie şi statutul activităţii curente – categorii de localităţi

30. Populaţia ocupată pe sexe, după etnie şi grupe de ocupaţii – categorii de localităţi

31. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după etnie – categorii de localităţi

32. Populaţia ocupată pe sexe, după etnie şi statutul profesional – categorii de localităţi

33. Populaţia ocupată pe sexe, după etnie şi localizarea geografică a locului de muncă

34. Şomeri pe sexe, după etnie şi durata şomajului – categorii de localităţi

RPL 2011 – VOLUMUL III: POPULAŢIA STABILĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA SOCIAL – ECONOMICĂ

1. Populaţia activă şi inactivă pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localităţi şi judeţe

2. Populaţia activă şi inactivă pe sexe şi grupe de vârstă – macroregiuni şi regiuni de dezvoltare

3. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi statutul activităţii curente, după domiciliu

4. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi statutul activităţii curente, după starea civilă – categorii de localităţi

5. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după statutul activităţii curente şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi

6. Populaţia feminină de 15 ani şi peste pe grupe de vârstă, după statutul activităţii curente, stareacivilă şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi

7. Populaţia feminină de 15 ani şi peste activă după statutul profesional şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi

8. Populaţia activă pe sexe şi grupe de ocupaţii, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi

9. Populaţia activă pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi

10. Populaţia activă şi ocupată pe sexe şi vârste – categorii de localităţi

11. Populaţia activă şi ocupată pe sexe – municipii, oraşe

12. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii – categorii de localităţi

13. Populaţia ocupată pe sexe, grupe de ocupaţii şi grupe de vârstă – categorii de localităţi

14. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

15. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale – categorii de localităţi

16. Populaţia ocupată pe sexe, grupe de vârstă şi activităţi ale economiei naţionale – categorii de localităţi

17. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

18. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de vârstă, după statutul profesional – categorii de localităţi

19. Populaţia ocupată pe sexe, după statutul profesional – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

20. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de vârstă, după sectorul în care lucrează – categorii de localităţi

21. Populaţia ocupată pe sexe, după sectorul în care lucrează – categorii de localităţi, macroregiuni,regiuni de dezvoltare şi judeţe

22. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de vârstă, după nivelul de educaţie şi profilul instituţiei deînvăţământ absolvite

23. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământabsolvite – categorii de localităţi

24. Populaţia ocupată pe sexe, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite şi statutul profesional – categorii de localităţi

25. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii, după statutul profesional – categorii de localităţi

26. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi

27. Populaţia ocupată pe sexe, activităţi ale economiei naţionale şi grupe de ocupaţii – categorii de localităţi

28. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după statutul profesional – categorii de localităţi

29. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de vârstă, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi

30. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi

31. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi

32. Populaţia ocupată pe sexe şi statute profesionale, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi

33. Populaţia ocupată pe sexe, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

34. Populaţia ocupată pe grupe de vârstă şi sectorul în care lucrează, după statutul profesional

35. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală – categorii de localităţi

36. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală – categorii de localităţi

37. Populaţia ocupată pe sexe, după statutul profesional şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală – categorii de localităţi

38. Populaţia ocupată pe sexe, după sectorul în care lucrează şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală – categorii de localităţi

39. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe şi grupe de ocupaţii în activitatea principală, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare – categorii de localităţi

40. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale în activitatea principală, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare – categorii de localităţi

41. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe, după statutul profesional în activitatea principală şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare – categorii de localităţi

42. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe, după sectorul în care lucrează în activitatea principală şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare – categorii de localităţi

43. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală şi în activităţi secundare – categorii de localităţi

44. Şomerii pe sexe şi grupe de vârstă după durata şomajului – categorii de localităţi

45. Şomerii pe sexe, după durata şomajului – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

46. Şomerii pe sexe şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, după grupa de vârstă– categorii de localităţi

47. Şomerii pe sexe şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, după durata şomajului – categorii de localităţi

48. Şomerii pe sexe şi grupe de vârstă, după forma de protecţie socială de care beneficiază – categorii de localităţi

49. Şomerii pe sexe, după forma de protecţie socială de care beneficiază – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

50. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe şi grupa de ocupaţii din care face parte ocupaţiaavută la ultimul loc de muncă, după durata şomajului – categorii de localităţi

51. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe, grupe de vârstă şi ocupaţia avută la ultimul loc de muncă – categorii de localităţi

52. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe şi grupe de vârstă, după activitatea economică a ultimului loc de muncă – categorii de localităţi

53. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe şi activitatea economică a ultimului loc de muncă, după durata şomajului – categorii de localităţi

54. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe şi statutul profesional avut la ultimul loc de muncă, după durata şomajului – categorii de localităţi

55. Persoane de 6 ani şi peste care au dificultăţi în desfăşurarea zilnică a activităţii curente pe grupe de vârstă şi sexe – categorii de localităţi şi judeţe

56. Persoane de 6 ani şi peste care au dificultăţi în desfăşurarea zilnică a activităţii curente, după statutul activităţii curente, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localităţi

57. Persoane de 6 ani şi peste care au dificultăţi în desfăşurarea zilnică a activităţii curente după tipul şi nivelul dificultăţii, pe sexe – categorii de localităţi şi judeţe

58. Persoane de 6 ani şi peste care au dificultăţi în desfăşurarea zilnică a activităţii curente pe sexe, după tipul şi cauza dificultăţii – categorii de localităţi şi judeţe

RPL 2011 – VOLUMUL IV: CLĂDIRI, LOCUINŢE, GOSPODĂRII

1. Clădiri, locuinţe, camere de locuit şi suprafaţa camerelor de locuit – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

2. Alte unităţi de locuit – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

3. Spaţii colective de locuit pe tipuri, după numărul de locuri – categorii de localităţi

4. Spaţii colective de locuit pe tipuri, după amplasarea şi localizarea clădirilor – categorii de localităţi

5. Clădiri după forma de proprietate – categorii de localităţi

6. Clădiri în care se află locuinţe după tipul clădirii şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori – categorii de localităţi

7. Clădiri în care se află locuinţe după tipul clădirii şi dotarea cu racorduri şi instalaţii – categorii de localităţi

8. Clădiri rezidenţiale după tipul clădirii, perioada construirii şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori – categorii de localităţi

9. Clădiri rezidenţiale după tipul clădirii, forma de proprietate şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii – categorii de localităţi

10. Clădiri rezidenţiale după localizarea clădirii şi numărul de etaje din clădire – categorii de localităţi

11. Locuinţe convenţionale pe forme de proprietate, după tipul clădirii – categorii de localităţi şi judeţe

12. Locuinţe convenţionale după perioada construirii clădirii şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii – categorii de localităţi

13. Locuinţe convenţionale după numărul şi suprafaţa camerelor – categorii de localităţi

14. Locuinţe convenţionale după materialul din care este confecţionată tâmplăria ferestrelor şi modalităţi de reabilitare termică – judeţe şi categorii de localităţi

15. Locuinţe convenţionale reabilitate termic după numărul camerelor, pe forme de proprietate – judeţe şi categorii de localităţi

16. Locuinţe convenţionale după tipul clădirii, numărul camerelor, felul şi amplasarea principalelor dependinţe – categorii de localităţi

17. Locuinţe convenţionale după tipul clădirii şi dotarea cu instalaţii şi dependinţe – categorii de localităţi

18. Locuinţe convenţionale după tipul clădirii şi gradul de dotare cu instalaţii – categorii de localităţi

19. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor şi numărul persoanelor care ocupă locuinţa, pe forme de proprietate – categorii de localităţi

20. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor şi suprafaţa camerelor care revine pe o persoană – categorii de localităţi

21. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor, numărul gospodăriilor şi al persoanelor care ocupă locuinţa – categorii de localităţi

22. Locuinţe convenţionale ocupate pe forme de proprietate, după dotarea cu instalaţii şi dependinţe – categorii de localităţi

23. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor de locuit, forma de proprietate şi titlul sub care este deţinută locuinţa – categorii de localităţi

24. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul şi suprafaţa camerelor, pe forme de proprietate – categorii de localităţi

25. Locuinţe convenţionale ocupate după suprafaţa camerelor de locuit, numărul gospodăriilor şi al persoanelor care ocupă locuinţa – categorii de localităţi

26. Locuinţe convenţionale după tipul clădirii şi poziţia locuinţei în clădire – categorii de localităţi

27. Locuinţe convenţionale neocupate după statutul locuinţei – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

28. Locuinţe convenţionale neocupate după statutul şi situaţia ocupării locuinţei – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

29. Gospodării pe tipuri şi gospodării familiale după numărul nucleelor şi numărul persoanelor care le alcătuiesc – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

30. Persoane din gospodăriile populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă, după statutul activităţii curente şi statutul profesional – categorii de localităţi

31. Gospodării ale populaţiei după numărul persoanelor şi al generaţiilor – categorii de localităţi

32. Gospodării ale populaţiei pe tipuri, după numărul persoanelor şi al relaţiilor de rudenie între acestea – categorii de localităţi

33. Gospodării ale populaţiei pe tipuri, după etnia capului gospodăriei – categorii de localităţi

34. Gospodării din locuinţe după etnia capului gospodăriei, numărul persoanelor, modul de ocupare a locuinţei şi suprafaţa camerelor pe o persoană – categorii de localităţi

35. Gospodării ale populaţiei din locuinţe după dotarea locuinţei cu instalaţii şi dependinţe şi etnia capului gospodăriei – categorii de localităţi

36. Gospodării familiale după etnia capului gospodăriei, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi – categorii de localităţi

37. Gospodării ale populaţiei pe tipuri, după statutul activităţii curente a capului gospodăriei şi numărul persoanelor care le alcătuiesc – categorii de localităţi

38. Gospodării ale populaţiei al căror cap de gospodărie este persoană ocupată pe tipuri, după statutul profesional al capului gospodăriei şi numărul persoanelor care le alcătuiesc – categorii de localităţi

39. Gospodării ale populaţiei după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul persoanelor, al celor active şi al salariaţilor din gospodărie – categorii de localităţi

40. Capi de gospodărie pe sexe, stare civilă şi grupe de vârstă, după numărul persoanelor din gospodărie – categorii de localităţi

41. Gospodării familiale pe tipuri de nuclee, după numărul copiilor – categorii de localităţi şi judeţe

42. Gospodării familiale pe tipuri de nuclee, după numărul copiilor şi existenţa copiilor cu vârsta sub 25 ani – categorii de localităţi

43. Gospodării familiale cu copii după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul persoanelor active, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi – categorii de localităţi

44. Gospodării cu copii după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul persoanelor active, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi cu vârsta sub 25 ani – categorii de localităţi

45. Nuclee familiale pe tipuri, după etnia persoanelor care le alcătuiesc – categorii de localităţi

46. Nuclee familiale pe tipuri, după religia persoanelor care le alcătuiesc – categorii de localităţi

47. Nuclee familiale pe tipuri, după statutul activităţii curente a capului nucleului, numărul copiilor, numărul persoanelor întreţinute şi al celor active

48. Nuclee familiale pe tipuri, după statutul activităţii curente a capului nucleului şi numărul copiilor– categorii de localităţi

49. Persoane care alcătuiesc nuclee familiale pe sexe şi grupe de vârstă, după statutul activităţii curente şi statutul profesional – categorii de localităţi

50. Gospodării din locuinţe conventionale după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul persoanelor, modul de ocupare a locuinţei şi suprafaţa camerelor de locuit ce revine pe o persoană – categorii de localităţi

51. Gospodării ale populaţiei din locuinţe conventionale după statutul activităţii curente şi statutul profesional al capului gospodăriei, modul de ocupare şi titlul sub care este deţinută locuinţa – categorii de localităţi

52. Gospodării din locuinţe convenţionale după titlul sub care este deţinută locuinţa, numărul persoanelor care le alcătuiesc şi al persoanelor întreţinute – categorii de localităţi şi judeţe

53. Gospodării instituţionale după tipul spaţiului colectiv de locuit în care sunt situate – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi

RPL 2011 – Rezultate

Rezultate definitive ale RPL_2011_analiza

Prezentare-rpl-2011_04.07.2013_Partea_I

Prezentare-rpl-2011_04.07.2013_Partea_II

Prezentare-rpl-2011_04.07.2013_Partea_III

Tab1. Populaţia la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 şi 2011 – categorii de localităţi şi judeţe

Tab2. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

Tab3. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune

Tab4. Populaţia stabilă pe sexe, după starea civilă – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

Tab5. Populaţia stabilă pe sexe şi stare civilă – judeţe, municipii, oraşe, comune

Tab6. Populaţia stabilă pe sexe şi starea civilă, după grupa de vârstă – categorii de localităţi

Tab7. Populaţia stabilă pe sexe, după etnie – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune

Tab9. Populaţia stabilă pe sexe, după limba maternă – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

Tab10. Populaţia stabilă după limba maternă – judeţe, municipii, oraşe, comune

Tab11. Populaţia stabilă după etnie şi limba maternă, pe categorii de localităţi

Tab12. Populaţia stabilă pe sexe, după religie – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

Tab13. Populaţia stabilă după religie – judeţe, municipii, oraşe, comune

Tab14. Populaţia stabilă după etnie şi religie – categorii de localităţi

Tab15. Populaţia stabilă de 10 ani şi peste pe sexe, după nivelul de educaţie – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

Tab16. Populaţia stabilă de 10 ani şi peste pe sexe, după nivelul de educaţie – judeţe, municipii, oraşe, comune

Tab17. Populaţia stabilă de 10 ani şi peste pe sexe şi grupe de vârstă, după nivelul de educaţie – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe

Tab18. Populaţia stabilă de 10 ani şi peste pe sexe, după etnie şi nivelul de educaţie – categorii de localităţi

Tab19. Persoane temporar absente plecate în străinătate după ţara de destinaţie, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localităţi şi judeţe

Tab20. Persoane plecate pentru perioadă îndelungată în străinătate, după ţara de destinaţie, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localităţi şi judeţe

Populaţia stabilă pe judeţe, municipii, oraşe şi localităti componenete la RPL_2011

Termene realizare volume RPL_2011

Raport de calitate_RPL_2011

Rezultate preliminare

Tab1.Populaţie, clădiri, locuinţe, gospodării_RPL2011 – judeţe

Tab2. Populaţie, gospodării, clădiri_RPL 2011 – localităţi

Tab3. Persoane înregistrate RPL_2011, pe sexe – judeţe

Tab4. Persoane înregistrate RPL_2011, pe sexe – localităţi

Tab5. Populaţia stabilă după limba maternă_RPL 2011 – judeţe

Tab6. Populaţia stabilă după limba maternă_RPL 2011 – localităţi

Tab7. Populaţia stabilă după religii_RPL 2011 – judeţe

Tab8. Populaţia stabilă după religii_RPL 2011 – localităţi

Tab9. Locuinţe – forme de proprietate_RPL 2011 – judeţe

Tab10. Locuinţe – forme de proprietate_RPL 2011 – localităţi

Tab11. Locuinţe – dotare cu instalaţii_RPL 2011 – judeţe

Tab12. Locuinţe – dotare cu instalaţii_RPL 2011 – localităţi

Rezultate provizorii

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support