VOLUMUL I: POPULAŢIA STABILĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA DEMOGRAFICĂ

Lista tabele volumul I

1. Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 şi 2011 – județe şi categorii de localități
2. Populația pe sexe – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități
3. Populația pe sexe după grupa de vârstă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități
4. Structura populației pe sexe şi grupe de vârstă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități
5. Populația pe sexe, după domiciliu – județe şi categorii de localități
6. Populația pe sexe, după județul de domiciliu – categorii de localități şi județe
7. Populația pe grupe de vârstă şi sexe, după domiciliu – categorii de localități
8. Populația pe sexe, după locul naşterii – județe şi categorii de localități
9. Populația pe sexe, după țara de naştere şi grupa de vârstă – categorii de localitați
10. Populația după domiciliu şi locul naşterii – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități
11. Populația pe sexe, după locul de domiciliu şi cel în care s‐a născut – categorii de localități şi județe
12. Populația pe sexe şi stare civilă, după grupe de vârstă – categorii de localități
13. Populația pe sexe şi stare civilă, după domiciliu – categorii de localități
14. Populația feminină de 15 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuți‐vii – categorii de localități
15. Populația feminină de 15 ani şi peste pe vârste, după numărul copiilor născuți‐vii – categorii de localități
16. Populația feminină de 15 ani şi peste pe vârste, după numărul copiilor născuți‐vii – macroregiuni şi regiuni de dezvoltare
17. Populația feminină de 15 ani şi peste pe grupe de vârstă, după starea civilă, nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi numărul copiilor născuți‐vii
18. Populația feminină de 15 ani şi peste la prima căsatorie pe vârste, după vârsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii
19. Populația feminină de 15 ani şi peste la prima căsătorie pe grupe de vârstă, după anul încheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuți‐vii
20. Femei de 15 ani şi peste căsătorite pe grupe de vârstă, după durata căsătoriei – categorii de localități
21. Femei de 15 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală pe grupe de vârstă, după durata uniunii – categorii de localități
22. Populația pe sexe, după cetățenie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi județe
23. Populația de cetățenie română pe sexe şi grupe de vârstă, după statutul activității curente şi țara de naştere – categorii de localități
24. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni pe grupe de vârstă, după statutul activității curente – categorii de localități
25. Cetățeni străini de 10 ani şi peste veniți în România pentru cel puțin 12 luni după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi țara de cetățenie – categorii de localități
26. Persoane care şi‐au schimbat reşedința pe sexe, după județul de reşedință şi județul ultimei reşedințe anterioare – categorii de localități şi județe
27. Persoane care şi‐au schimbat reşedința pe sexe, grupe de vârstă la data stabilirii în localitatea de reşedință şi perioada stabilirii în această localitate – categorii de localități
28. Persoane care şi‐au schimbat reşedința după reşedința anterioară – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe şi categorii de localități
29. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate pe sexe, după motivul şi perioada stabilirii reşedinței în România – categorii de localități şi județe
30. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate pe sexe, după motivul stabilirii în România şi grupa de vârstă avută la data schimbării reşedinței – categorii de localități şi județe
31. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate pe sexe, după țara de proveniență şi perioada stabilirii reşedinței în România – categorii de localități şi județe
32. Persoane temporar absente plecate în țară sau în străinătate pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localități şi județe
33. Persoane temporar absente pe sexe, după județul de destinație – județe
34. Persoane temporar absente pe sexe, după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței – categorii de localități şi județe
35. Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localități şi județe
36. Persoane temporar absente plecate în străinătate pe sexe, după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi motivul absenței – categorii de localități şi județe
37. Populația de 10 ani şi peste care a absolvit o instituție de învățământ după nivelul de educație, profilul şi forma de proprietate a acesteia, pe sexe – categorii de localități
38. Persoane care au diplomă de masterat pe sexe şi grupe de vârstă, după profilul instituției organizatoare – categorii de localități
39. Persoane care au diplomă de doctorat pe sexe şi grupe de vârstă, după profilul instituției organizatoare – categorii de localități
40. Populația de 10 ani şi peste după nivelul de educație, profilul instituției de învățământ absolvite şi statutul activității curente, pe sexe şi grupe de vârstă
41. Populația de 10 ani şi peste analfabetă pe sexe şi grupe de vârstă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi categorii de localități
42. Populația de 10 ani şi peste analfabetă pe sexe, după statutul activității curente – categorii de localități
43. Populația de 10 ani şi peste analfabetă pe sexe, după etnie – categorii de localități
44. Populația de 10 ani şi peste analfabetă după etnie şi statutul activității curente – categorii de localități
45. Populația de 6 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al acesteia, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localități
46. Persoane care urmează cursuri de masterat pe sexe şi grupe de vârstă, după profilul instituției organizatoare – categorii de localități
47. Persoane care urmează cursuri de doctorat pe sexe şi grupe de vârstă, după profilul instituției
organizatoare – categorii de localități

48. Populația de 6 ani şi peste care foloseşte internetul pe grupe de vârstă şi sexe – județe şi categorii de localități
49. Populația de 10 ani şi peste care foloseşte internetul după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite, pe sexe – județe şi categorii de localități
50. Populația pe sexe şi grupe de vârstă – județe, categorii de localități, municipii, oraşe şi comune
51. Populația pe sexe, vârste şi ani de naştere – categorii de localități
52. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după țara de proveniență, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localități şi județe
53. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate pe sexe, după țara de proveniență şi durata de reşedință în România – categorii de localități şi județe
54. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate pe sexe, după etnie şi perioada stabilirii reşedinței în România – categorii de localități şi județe
55. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență, pe sexe şi grupe
de vârstă – categorii de localități şi județe

56. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență, pe sexe şi durata de reşedință în România – categorii de localități şi județe
57. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate pe sexe, după etnie şi perioada stabilirii reşedinței în România – categorii de localități şi județe
58. Persoane temporar absente plecate în țară pe sexe şi grupe de vârstă, după motivul absenței – categorii de localități şi județe
59. Persoane temporar absente plecate în țară pe sexe, după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței – categorii de localități şi județe
60. Persoane temporar absente pe sexe şi grupe de vârstă, după motivul absenței – categorii de localități şi județe
61. Persoane temporar absente plecate în străinătate pe sexe, după țara de destinație şi motivul absenței – categorii de localități şi județe
62. Persoane temporar absente plecate în străinătate pe sexe, după țara de destinație şi perioada pentru care sunt plecate – categorii de localități şi județe