VOLUMUL IV: CLĂDIRI, LOCUINŢE, GOSPODĂRII

Lista tabele volumul IV

1. Clădiri, locuinţe, camere de locuit şi suprafaţa camerelor de locuit – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
2. Alte unităţi de locuit – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
3. Spaţii colective de locuit pe tipuri, după numărul de locuri – categorii de localităţi
4. Spaţii colective de locuit pe tipuri, după amplasarea şi localizarea clădirilor – categorii de localităţi
5. Clădiri după forma de proprietate – categorii de localităţi
6. Clădiri în care se află locuinţe după tipul clădirii şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori – categorii de localităţi
7. Clădiri în care se află locuinţe după tipul clădirii şi dotarea cu racorduri şi instalaţii – categorii de localităţi
8. Clădiri rezidenţiale după tipul clădirii, perioada construirii şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori – categorii de localităţi
9. Clădiri rezidenţiale după tipul clădirii, forma de proprietate şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii – categorii de localităţi
10. Clădiri rezidenţiale după localizarea clădirii şi numărul de etaje din clădire – categorii de localităţi
11. Locuinţe convenţionale pe forme de proprietate, după tipul clădirii – categorii de localităţi şi judeţe
12. Locuinţe convenţionale după perioada construirii clădirii şi materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii – categorii de localităţi
13. Locuinţe convenţionale după numărul şi suprafaţa camerelor – categorii de localităţi
14. Locuinţe convenţionale după materialul din care este confecţionată tâmplăria ferestrelor şi modalităţi de reabilitare termică – judeţe şi categorii de localităţi
15. Locuinţe convenţionale reabilitate termic după numărul camerelor, pe forme de proprietate – judeţe şi categorii de localităţi
16. Locuinţe convenţionale după tipul clădirii, numărul camerelor, felul şi amplasarea principalelor dependinţe – categorii de localităţi
17. Locuinţe convenţionale după tipul clădirii şi dotarea cu instalaţii şi dependinţe – categorii de localităţi
18. Locuinţe convenţionale după tipul clădirii şi gradul de dotare cu instalaţii – categorii de localităţi
19. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor şi numărul persoanelor care ocupă locuinţa, pe forme de proprietate – categorii de localităţi
20. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor şi suprafaţa camerelor care revine pe o persoană – categorii de localităţi
21. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor, numărul gospodăriilor şi al persoanelor care ocupă locuinţa – categorii de localităţi
22. Locuinţe convenţionale ocupate pe forme de proprietate, după dotarea cu instalaţii şi dependinţe – categorii de localităţi
23. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul camerelor de locuit, forma de proprietate şi titlul sub care este deţinută locuinţa – categorii de localităţi
24. Locuinţe convenţionale ocupate după numărul şi suprafaţa camerelor, pe forme de proprietate – categorii de localităţi
25. Locuinţe convenţionale ocupate după suprafaţa camerelor de locuit, numărul gospodăriilor şi al persoanelor care ocupă locuinţa – categorii de localităţi
26. Locuinţe convenţionale după tipul clădirii şi poziţia locuinţei în clădire – categorii de localităţi
27. Locuinţe convenţionale neocupate după statutul locuinţei – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
28. Locuinţe convenţionale neocupate după statutul şi situaţia ocupării locuinţei – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
29. Gospodării pe tipuri şi gospodării familiale după numărul nucleelor şi numărul persoanelor care le alcătuiesc – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
30. Persoane din gospodăriile populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă, după statutul activităţii curente şi statutul profesional – categorii de localităţi
31. Gospodării ale populaţiei după numărul persoanelor şi al generaţiilor – categorii de localităţi
32. Gospodării ale populaţiei pe tipuri, după numărul persoanelor şi al relaţiilor de rudenie între acestea – categorii de localităţi
33. Gospodării ale populaţiei pe tipuri, după etnia capului gospodăriei – categorii de localităţi
34. Gospodării din locuinţe după etnia capului gospodăriei, numărul persoanelor, modul de ocupare a locuinţei şi suprafaţa camerelor pe o persoană – categorii de localităţi
35. Gospodării ale populaţiei din locuinţe după dotarea locuinţei cu instalaţii şi dependinţe şi etnia capului gospodăriei – categorii de localităţi
36. Gospodării familiale după etnia capului gospodăriei, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi – categorii de localităţi
37. Gospodării ale populaţiei pe tipuri, după statutul activităţii curente a capului gospodăriei şi numărul persoanelor care le alcătuiesc – categorii de localităţi
38. Gospodării ale populaţiei al căror cap de gospodărie este persoană ocupată pe tipuri, după statutul profesional al capului gospodăriei şi numărul persoanelor care le alcătuiesc – categorii de localităţi
39. Gospodării ale populaţiei după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul persoanelor, al celor active şi al salariaţilor din gospodărie – categorii de localităţi
40. Capi de gospodărie pe sexe, stare civilă şi grupe de vârstă, după numărul persoanelor din gospodărie – categorii de localităţi
41. Gospodării familiale pe tipuri de nuclee, după numărul copiilor – categorii de localităţi şi judeţe
42. Gospodării familiale pe tipuri de nuclee, după numărul copiilor şi existenţa copiilor cu vârsta sub 25 ani – categorii de localităţi
43. Gospodării familiale cu copii după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul persoanelor active, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi – categorii de localităţi
44. Gospodării cu copii după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul persoanelor active, numărul copiilor şi al copiilor întreţinuţi cu vârsta sub 25 ani – categorii de localităţi
45. Nuclee familiale pe tipuri, după etnia persoanelor care le alcătuiesc – categorii de localităţi
46. Nuclee familiale pe tipuri, după religia persoanelor care le alcătuiesc – categorii de localităţi
47. Nuclee familiale pe tipuri, după statutul activităţii curente a capului nucleului, numărul copiilor, numărul persoanelor întreţinute şi al celor active
48. Nuclee familiale pe tipuri, după statutul activităţii curente a capului nucleului şi numărul copiilor
– categorii de localităţi

49. Persoane care alcătuiesc nuclee familiale pe sexe şi grupe de vârstă, după statutul activităţii curente şi statutul profesional – categorii de localităţi
50. Gospodării din locuinţe conventionale după statutul activităţii curente a capului gospodăriei, numărul persoanelor, modul de ocupare a locuinţei şi suprafaţa camerelor de locuit ce revine pe o persoană – categorii de localităţi
51. Gospodării ale populaţiei din locuinţe conventionale după statutul activităţii curente şi statutul profesional al capului gospodăriei, modul de ocupare şi titlul sub care este deţinută locuinţa – categorii de localităţi
52. Gospodării din locuinţe convenţionale după titlul sub care este deţinută locuinţa, numărul persoanelor care le alcătuiesc şi al persoanelor întreţinute – categorii de localităţi şi judeţe
53. Gospodării instituţionale după tipul spaţiului colectiv de locuit în care sunt situate – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi