VOLUMUL III: POPULAŢIA STABILĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA SOCIAL – ECONOMICĂ

Lista tabele volumul III

1. Populaţia activă şi inactivă pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localităţi şi judeţe
2. Populaţia activă şi inactivă pe sexe şi grupe de vârstă – macroregiuni şi regiuni de dezvoltare
3. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi statutul activităţii curente, după domiciliu
4. Populaţia pe sexe, grupe de vârstă şi statutul activităţii curente, după starea civilă – categorii de localităţi
5. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după statutul activităţii curente şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi
6. Populaţia feminină de 15 ani şi peste pe grupe de vârstă, după statutul activităţii curente, starea
civilă şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi

7. Populaţia feminină de 15 ani şi peste activă după statutul profesional şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi
8. Populaţia activă pe sexe şi grupe de ocupaţii, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi
9. Populaţia activă pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi
10. Populaţia activă şi ocupată pe sexe şi vârste – categorii de localităţi
11. Populaţia activă şi ocupată pe sexe – municipii, oraşe
12. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii – categorii de localităţi
13. Populaţia ocupată pe sexe, grupe de ocupaţii şi grupe de vârstă – categorii de localităţi
14. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe
15. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale – categorii de localităţi
16. Populaţia ocupată pe sexe, grupe de vârstă şi activităţi ale economiei naţionale – categorii de localităţi
17. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe
18. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de vârstă, după statutul profesional – categorii de localităţi
19. Populaţia ocupată pe sexe, după statutul profesional – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe
20. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de vârstă, după sectorul în care lucrează – categorii de localităţi
21. Populaţia ocupată pe sexe, după sectorul în care lucrează – categorii de localităţi, macroregiuni,
regiuni de dezvoltare şi judeţe

22. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de vârstă, după nivelul de educaţie şi profilul instituţiei de
învăţământ absolvite

23. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ
absolvite – categorii de localităţi

24. Populaţia ocupată pe sexe, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite şi statutul profesional – categorii de localităţi
25. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii, după statutul profesional – categorii de localităţi
26. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi
27. Populaţia ocupată pe sexe, activităţi ale economiei naţionale şi grupe de ocupaţii – categorii de localităţi
28. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după statutul profesional – categorii de localităţi
29. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de vârstă, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi
30. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi
31. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi
32. Populaţia ocupată pe sexe şi statute profesionale, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi
33. Populaţia ocupată pe sexe, după localizarea geografică a locului de muncă – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe
34. Populaţia ocupată pe grupe de vârstă şi sectorul în care lucrează, după statutul profesional
35. Populaţia ocupată pe sexe şi grupe de ocupaţii, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală – categorii de localităţi
36. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală – categorii de localităţi
37. Populaţia ocupată pe sexe, după statutul profesional şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală – categorii de localităţi
38. Populaţia ocupată pe sexe, după sectorul în care lucrează şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală – categorii de localităţi
39. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe şi grupe de ocupaţii în activitatea principală, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare – categorii de localităţi
40. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale în activitatea principală, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare – categorii de localităţi
41. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe, după statutul profesional în activitatea principală şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare – categorii de localităţi
42. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe, după sectorul în care lucrează în activitatea principală şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare – categorii de localităţi
43. Persoane care lucrează în activităţi secundare pe sexe, după durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală şi în activităţi secundare – categorii de localităţi
44. Şomerii pe sexe şi grupe de vârstă după durata şomajului – categorii de localităţi
45. Şomerii pe sexe, după durata şomajului – categorii de localităţi, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe
46. Şomerii pe sexe şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, după grupa de vârstă
– categorii de localităţi

47. Şomerii pe sexe şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite, după durata şomajului – categorii de localităţi
48. Şomerii pe sexe şi grupe de vârstă, după forma de protecţie socială de care beneficiază – categorii de localităţi
49. Şomerii pe sexe, după forma de protecţie socială de care beneficiază – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
50. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe şi grupa de ocupaţii din care face parte ocupaţia
avută la ultimul loc de muncă, după durata şomajului – categorii de localităţi

51. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe, grupe de vârstă şi ocupaţia avută la ultimul loc de muncă – categorii de localităţi
52. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe şi grupe de vârstă, după activitatea economică a ultimului loc de muncă – categorii de localităţi
53. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe şi activitatea economică a ultimului loc de muncă, după durata şomajului – categorii de localităţi
54. Şomerii în căutarea unui alt loc de muncă pe sexe şi statutul profesional avut la ultimul loc de muncă, după durata şomajului – categorii de localităţi
55. Persoane de 6 ani şi peste care au dificultăţi în desfăşurarea zilnică a activităţii curente pe grupe de vârstă şi sexe – categorii de localităţi şi judeţe
56. Persoane de 6 ani şi peste care au dificultăţi în desfăşurarea zilnică a activităţii curente, după statutul activităţii curente, pe sexe şi grupe de vârstă – categorii de localităţi
57. Persoane de 6 ani şi peste care au dificultăţi în desfăşurarea zilnică a activităţii curente după tipul şi nivelul dificultăţii, pe sexe – categorii de localităţi şi judeţe
58. Persoane de 6 ani şi peste care au dificultăţi în desfăşurarea zilnică a activităţii curente pe sexe, după tipul şi cauza dificultăţii – categorii de localităţi şi judeţe