VOLUMUL II: POPULAŢIA STABILĂ (REZIDENTĂ) – STRUCTURA ETNICĂ ŞI CONFESIONALĂ

Lista tabele volumul II

1. Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2011 – judeţe
2. Populaţia după etnie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
3. Populaţia pe sexe, după etnie – categorii de localităţi şi judeţe
4. Populaţia pe sexe, după etnie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi categorii de localităţi
5. Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă, după etnie – categorii de localităţi şi judeţe
6. Populaţia după limba maternă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
7. Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă, după limba maternă – categorii de localităţi şi judeţe
8. Populaţia pe sexe, după limba maternă – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi categorii de localităţi
9. Populaţia după etnie şi limba maternă, pe sexe – categorii de localităţi
10. Populaţia după etnie şi limba maternă – judeţe
11. Populaţia după religie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi categorii de localităţi
12. Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe
13. Populaţia pe sexe, după religie – macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi categorii de localităţi
14. Populaţia după etnie şi religie – categorii de localităţi şi judeţe
15. Populaţia pe sexe, după starea civilă şi etnie – categorii de localităţi
16. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe, după etnie şi starea civilă – categorii de localităţi
17. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe, după statutul activităţii curente şi etnie – categorii de localităţi
18. Populaţia pe sexe, după starea civilă şi religie – categorii de localităţi
19. Populaţia feminină de 15 ani şi peste pe grupe de vârstă, după etnie şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi
20. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după etnie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi
21. Populaţia feminină de 15 ani şi peste pe grupe de vârstă, după religie şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi
22. Populaţia feminină de 15 ani şi peste după starea civilă, religie şi numărul copiilor născuţi-vii – categorii de localităţi
23. Populaţia de 10 ani şi peste pe sexe, după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi şi judeţe
24. Populaţia de 10 ani şi peste pe sexe, după religie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite – categorii de localităţi şi judeţe
25. Populaţia de 10 ani şi peste analfabetă pe grupe de vârstă şi sexe, după etnie – categorii de localităţi
26. Populaţia de 10 ani şi peste analfabetă după etnie, pe sexe – judeţe
27. Populaţia de 6 ani şi peste pe sexe, după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate – categorii de localităţi
28. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe, după statutul activităţii curente şi religie – categorii de localităţi
29. Populaţia pe sexe, după etnie şi statutul activităţii curente – categorii de localităţi
30. Populaţia ocupată pe sexe, după etnie şi grupe de ocupaţii – categorii de localităţi
31. Populaţia ocupată pe sexe şi activităţi ale economiei naţionale, după etnie – categorii de localităţi
32. Populaţia ocupată pe sexe, după etnie şi statutul profesional – categorii de localităţi
33. Populaţia ocupată pe sexe, după etnie şi localizarea geografică a locului de muncă
34. Şomeri pe sexe, după etnie şi durata şomajului – categorii de localităţi