Vreau să fiu recenzor la Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor

Recenzorul este persoana care:

 • interacţionează direct cu populaţia, efectuând interviu cu persoanele din locuinţele alocate în sectorul de recensământ atribuit;
 • inregistrează datele obţinute pentru toate locuinţele, spaţiile colective de locuit, gospodăriile şi persoanele din sectorul de recensământ atribuit.

 Care sunt cerinţele pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a mă angaja ca recenzor ?

Profilul recenzorului:

 • Să aibă cel puţin 18 ani împliniţi;
 • Să aibă cel puţin studii medii;
 • Să aibă cetăţenia română;
 • Să cunoască limba română (scris, citit, vorbit);
 • Să prezinte cazierul judiciar;
 • Să aibă capacitatea de a desfăşura muncă pe teren;
 • Să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător;
 • Să nu aibă probleme de dicţie ca să poată fi clar înţeles;
 • Să poată citi materialele (formularele, etc.) care sunt redactate cu un font mic;
 • Să aibă un scris citeţ;
 • Să aibă capacitatea de a face calcule simple şi corecte la însumarea datelor pentru centralizare;
 • Să poată fi disponibil între orele 8-20 pe toată durata de desfăşurare a recensământului, inclusiv în zilele de Sâmbătă şi Duminică;
 • Să aibă capacitatea fizică de efort prelungit, pentru a vizita locuinţe posibil dispersate pe o întindere geografică mare;
 • În zonele cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
 • Deţinerea unui telefon mobil este un avantaj pentru o comunicare eficientă cu coordonatorii recenzorilor.

Înapoi la pagina Cum devin recenzor?