Cine mă angajează?

În conformitate cu prevederile legale, respectiv cu:

  • O.G 36/2007 (actualizată) aprobată prin Legea nr. 5/2008, privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, persoanele care efectueazã înregistrarea în formularele de recensãmânt – recenzorii, precum şi cele cu atribuţii de îndrumare, coordonare şi control – recenzorii-şefi şi responsabilii de circumscripţii urbane – sunt recrutate de cãtre comisiile municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor. Aceste persoane au obligaţia de a pãstra confidenţialitatea datelor declarate şi înscrise în formularele de recensãmânt (art.9 alin 1 şi 2)
  •  H.G. 1502/2009 (actualizată) privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011, în îndeplinirea atribuţiilor care le revin pe timpul efectuãrii recensãmântului, persoanele care efectueazã înregistrarea, respectiv recenzorii, precum şi cele cu atribuţii de îndrumare, coordonare şi control, se bucurã de protecţia legii, fiind considerate ca îndeplinind funcţii ce implicã exerciţiul autoritãţii de stat (art 6 alin 1 şi 2).

Selecţionarea şi angajarea recenzorilor (circa 100.000 de persoane) pentru Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2011 vor începe din luna august 2011 şi vor fi efectuate de către primării.

Cei interesaţi se vor adresa direct primăriilor.

Înapoi la pagina Cum devin recenzor?