Ce trebuie să facă un recenzor ?

 Recenzorul trebuie să respecte întocmai instrucţiunile primite cu ocazia instructajului, astfel:

  • să studieze cu atenţie formularele şi instrucţiunile de completare a acestora;
  • să efectueze vizita preliminară a sectorului de recensământ (o zonă geografică delimitată pe o hartă, de cca 100 de locuinţe), iar în perioada 20 – 31 octombrie 2011, să efectueze interviuri la fiecare locuinţă şi înregistrarea în chestionarele de recensământ a datelor pentru întreaga populaţie, pentru locuinţe şi clădiri;
  • să efectueze lucrările de înregistrare, codificare şi centralizare a datelor la termenele stabilite în formulare centralizatoare;
  • să fie amabil indiferent de atitudinea persoanei intervievate;
  • să înregistreze în formulare doar răspunsurile date de respondenţi, fără a le modifica, interpreta sau a le schimba sensul;
  • să nu solicite alte informaţii decât cele care fac obiectul recensământului;
  • să respecte întocmai toate prevederile legale de a asigura păstrarea caracterului confidenţial al datelor declarate de persoane şi înscrise în formularele de recensământ;

Înapoi la pagina Cum devin recenzor?